Protokoll från tränarmöte 110109

Närvarande: Jimmy Cedervall, Per Ybo, Matz Andersson, Ellen Hoflund, Evalena Andersson, Kavoos Nasoudi-Shoar

1) Fredagar

-Aktiveras från och med den 14/1

-Rullande schema. Ett schema sätts upp i budohuset nånstans, alla som är intresserade av att hålla i pass bokar in sig där (Evalena fixar).

2) Söndagar

-Per tar hela terminen.

3) Onsdagar

-Daniel och Matz intresserade av att hålla pass (och delar upp terminen sinsemellan?).

4) Juniorer

-Erik och Jessica på söndagar, Martin och Stig på fredagar? Ellen erbjöd sig att hjälpa till på söndagarna i och med att Sarah emigrerar söderut.

-Fundera på lösning inför höstterminen om tiden i danssalen försvinner. Köra i stora dojo?

5) Mellangrupp

-Nybörjartiden uppgraderas till ”mellangrupp”, fokus är på generell kyu-kendo. Jimmy huvudansvar, Jessica villig att hjälpa till.

6) Katapass

-Vi ska återinföra ett halvtimmes katapass/vecka, frågan är om det ska ligga på fredag eller på söndag innan ordinarie pass. Tre röster för fredag, tre för söndag och en nedlagd. Fortsättning följer.