Protokoll från tränarmöte 090425

Mötet öppnat kl. 10.10 på Budohuset.

Ordförare: Jessica Fröberg

Protokollförare: Jimmy Cedervall

Justerare: Kavoos Nasoudi

    1. Nybörjarår – Två terminer nybörjarträning istället för en. Höstterminen blir grundkurs och vårterminen fortsättningskurs. Detta bör ske under förutsättning att samma personer är tränare/hjälptränare båda terminerna, men inte nödvändigtvis samma huvudtränare. Fyra nybörjartränare hjälps åt och växlar mellan att vara hjälptränare och huvudtränare som det passar.
    2. Instruktörer – Nybörjarinstruktörer för nybörjaråret 09/10 blir Thomas, Jimmy, Per och Kavoos. Tränare för avancerad träning blir ht 09 Matz och Jimmy. Martin och Henrik var inte närvarande, men kvarstår troligen som tränare. Damträningen hålls som föregående termin av Anna och Sarah. Juniorträningen för ht 09 hålls av Sarah och Jessica. Stig och Martin var inte närvarande, men förmodas kvarstå som juniortränare.
    3. Veckoschema ht 09:

Mån 19.30 – 21.00 Nybörjarträning

Ons 18.00 – 19.30 Tjejträning

19.30 – 20.30 Nybörjarträning

Fre 18.00 – 19.30 Juniorträning

19.30 – 21.00 Avancerad träning

Lör 8.00 – 9.00 Asa-geiko

Sön 14.00 – 15.30 Juniorträning

15.30 – 17.30 Avancerad träning

17.30 – 18.30 Kataträning

Det beslutades även att söndagens katapass ska vara öppet för nybörjare när deras tränare beslutat att de är redo.

    1. Övriga frågor – Graderingen bestämdes ske söndagen 31/5 för både juniorer och kyu.

Jessica tog på sig att kontakta tidigare nybörjare för att informera om gradering och höstens träning, samt undersöka orsakerna till att de slutat närvara på träningspass.