Protokoll från styrelsemöte 2013-01-16

Art: Styrelsemöte

Plats: Budohuset

Datum: 2013-01-16

Närvarande: Jimmy Cedervall, Anna Lagercrantz, Christer Steinvall, Jessica Fröberg.

Mötet pågår mellan kl. 17:45-18:45

1. Kalendarium

Kalendarium uppställs för vårterminen 2013.

2. Årsmöte

Datum för årsmötet fastställs till 9 mars. Anna skickar ut kallelse.

3. Beställning av nya klubbkläder

Jessica väcker frågan om att utöka sortimentet av kläder och produkter för att eventuellt locka sponsorer. Detta skulle innefatta t.ex. gymkläder där en företagslogotyp kan synas mer. Styrelsen beslutar att avvakta i frågan tills vi frågat några företag om deras intresse. Klubben går vidare med beställningen av de ordinarie klubbkläderna.

4. Sponsring av bogu till juniorer

Efter förfrågan från en förälder till en junior i klubben som inte hittat en tillräckligt liten storlek bland hyrrustningarna behandlas frågan om sponsring till inköp av privat rustning under förutsättning att den tillfaller klubben när barnet växt ur den. Styrelsen diskuterar klubbens skyldighet att tillhandahålla hyrrustning och kommer fram till att detta är en service där vi inte kan garantera alla en egen rustning och således inte har någon skyldighet att tillhandahålla hyrrustningar i alla storlekar. Styrelsen beslutar även att klubben inte heller kan lägga ut en kostnad för utrustning som inte genast tillfaller klubben. Styrelsen är dock positiv till att köpa begagnade rustningar till en kostnad av upp till 50 % av inköpspriset.

5. Inköp av kortterminal

Efter förslag från Anna beslutar styrelsen att köpa in en betalkortsterminal.

6. Sponsorpengar till SM

Styrelsen beslutar att sponsra deltagare i SM 2012 med deltagaravgifter för individuella och lagtävlingar samt reskostnad till en totalsumma av 2.900 kr att utbetalas till Jimmy Cedervall. Styrelsen är negativ till att hädanefter sponsra kostnader för individuella tävlingsavgiften i SM, men vill gärna fortsättningsvis ge bidrag till lagkostnader. Bidrag till reskostnader kommer utredas per fall.