Protokoll från styrelsemöte 2012-06-17 per capsulam

Protokoll per capsulam

Datum: 2012-06-17

Närvarande: Jimmy Cedervall, Jessica Fröberg, Alexander Nordstrand, Henrik Johansson, Christer Steinvall, Per Ybo, Mao Mao, Anna Lagercrantz

På dagordningen

1. Avregistrering av föreningens organisationsnummer

Styrelsen beslutar att avregistrera KFUM Uppsala Kendo med organisationsnummer 802 463-9901 från och med 2012-07-01och gå tillbaka till Uppsala KFUK-KFUM med org.nr 817 600-1777.