Protokoll från styrelsemöte 120502

KFUM Uppsala Kendo Hokushinkan

Art: Styrelsemöte

Plats: Budohuset

Datum: 2012-05-02

Närvarande: Jimmy Cedervall, Anna Lagercrantz, Christer Steinvall, Alexander Nordstrand, Jessica Fröberg, Mao Mao.

Mötet pågår mellan kl. 16.30-17.30

1. Sponsring

Styrelsen vill underlätta för enskilda att söka bidrag från klubben för kendoresor eller tävlingar. Anna tar på sig att göra ett ansökningsformulär på hemsidan. Styrelsen vill också förtydliga vilka aktiviteter som klubben kan ge bidrag för, men kommer överens om att det är svårt med styrda regler eller strikta riktlinjer eftersom varje budgetår är olika. Styrelsen behöver vara flexibla och betänka varje bidragsansökan som inkommer utifrån budgetårets förutsättningar.

2. Beviljat stöd till juniorutrustning 20 000 kr

Klubben har beviljats bidrag på 20 000 kr från Idrottslyftet för utrustning till juniorverksamheten. Det beslutas att för detta bidrag köpa in rustningar, bokuto, diverse skydd, samt ett vandringspris.

3. Beviljat stöd till damsatsning 8000 kr

Klubben har beviljats bidrag på 8000 kr från Uppsala Kommun till damsatsningen. Det beslutas att detta bidrag till stor del ska användas till marknadsföring, samt till ett damläger i slutet av terminen. Redovisning av användningen måste ske innan årsskiftet.

4. Danssalen övertas möjligen av KFUM Uppsala

Medborgarskolan säger upp sitt hyresavtal för danssalen, och förhandlingar pågår för att KFUM Uppsala istället ska ta över hyreskontraktet. KFUM Uppsala kommer i så fall i fortsättningen troligtvis hyra ut vissa tider för dagverksamhet, men övriga tider skulle helt kunna disponeras av Budohusets klubbar.

5. Terminsavslutning med gradering

Gradering bestäms preliminärt till lördagen den 2 juni. Det planeras att under denna dag ordna först ett KM för juniorerna därefter gradering för juniorer och vuxna.

6. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp till diskussion.