Protokoll från styrelsemöte 131203

Protokoll 6 2013

KFUM Uppsala Kendo Hokushinkan

Art: Styrelsemöte per capsulam

Datum: 2013-12-03

Närvarande: Jimmy Cedervall, Jessica Fröberg, Alexander Nordstrand, Henrik

Johansson, Mao Mao Söderberg

1. Utlägg för Sumi-läger

Styrelsen beslutar att betala utlägg för 2014 Sumi Seminar som lån tills avgifter för lägret inkommer våren 2014.