Protokoll från styrelsemöte 131106

Protokoll 5 2013

Uppsala KFUM Kendo Hokushinkan

Art: Styrelsemöte per capsulam

Datum: 2013-11-06

Närvarande: Jimmy Cedervall, Jessica Fröberg, Alexander Nordstrand, Henrik

Johansson, Mao Mao Söderberg

1. Bidrag till juniorer

Styrelsen beslutar att betala resekostnaden för de 3 klubbmedlemmar 16 år och under som tävlade i Stockholm Kendo Open med resekostnaden à 350 kr. Det blir totalt 1050 kr att utbetalas till Jimmy Cedervall som stod för hyrbilskostnaden.

2. Trafiksäkerhetspolicy

Styrelsen beslutar anta Uppsala kommuns rese- och trafiksäkerhetspolicy.