Protokoll från medlemsmöte 090425

Mötet öppnat kl. 11.30 på Konditori Trianon.

Ordförare: Jessica Fröberg

Protokollförare: Jessica Fröberg

Justerare: Kavoos Nasoudi

  1. Information från tränarmötet
  2. Information från årsmötet
  3. Övriga frågor –
   • Jackor: En panel utsågs att handha val av jackor samt logotyp till jackor, bestående av Jessica och Kavoos. Även Robert ska tillfrågas om han vill medverka i denna grupp. Det bestämdes att en gemensam inomhusjacka samt en vinterjacka. Vinterjackan beställs styckvis till de som är intresserade av att köpa en sådan, medan inomhusjackan kan köpas in för att ha i lager. Andra önskemål som framkom var en ny tenugui, Olof föreslog en röd sådan, samt en gemensam T-shirt med klubbmärke.
   • Under föregående punkt uppkom även en diskussion om klubbmärket, och det beslutades att samma grupp skulle designa klubbmärket till jackorna och då inkorporera det eventuella nya japanska namnet.
   • Öppet hus i sept: Kavoos utsågs till ansvarig för uppvisningen i höst i samband med öppet hus.
   • Japanskt tilläggsnamn till klubben: Samtliga medlemmar var positiva till att Matsumoto ger klubben ett japanskt tillägg till klubbnamnet. Önskemål framkom att Per ombeds skriva till Matsumoto med denna förfrågan så snart som möjligt, för att kunna använda det nya namnet i klubblogotypen på de jackor som ska köpas in.
   • Sommarträning: Önskemål framkom om att fredagspasset ska finnas kvar under sommaren, eftersom den lämpar sig väl för att gemensamt efter passet dra vidare till en krog för öl tillsammans.

Mötet avslutat.