Minnesanteckningar från Budohusmöte 2012-08-14

Plats: Budohusets mötesrum

Närvarande: Robert Ekblom aikido/iaido, Monica Lundström aikido, Kirsi Höglund naginata, Peter Strandarv naginata, Johan Classon jiujitsu, Niclas Grahn jiujitsu, Håkan Adebäck karate, Jimmy Cedervall kendo, Rikard Sparby KFUM Uppsala, Jessica Fröberg kendo

Info om renoveringen

Det är i princip färdigmålat utom disken. Lister, tak, belysning, pynt och städning är kvar. I samband med att belysningen i de nymålade lokalerna ses över är det bra att även förstärka belysningen i förråden i korridoren (naginatans mfl).Håkan meddelar Annelie detta.

Jiujitsuklubben

Peter och Johan presenterade sin klubb och hälsades välkomna till Budohuset. De kommer att träna i gillestugdojon söndagkvällar och torsdagkvällar.

Öppet hus

Datum blir 9 september, dagen efter Kulturnatten. Städning på förmiddagen och uppvisning kl 13 i danslokalen. Vi serverar fika också. Håkan/karaten är samordnare för öppet hus. Håkan ber Jakob Strandman sätta igång med affischer. 200 st. Alla klubbar hjälps åt att affischera.

Terminsstart

Alla klubbar ska sätta upp anslag vid telefonen om när terminen startar och vilka träningstider som gäller samt en kontaktperson med telefonnummer. (Så man kan svara när nyfikna ringer.)

Kulturnatten

Vi har fått tid kl 14-15 framför stora trappan till undergången i nya Resecentrum. Tor Kihlberg från aikidon kommer att vara uppvisningsgeneral. Alla klubbar utom karaten är med på uppvisningen. På Kulturnatten ska vi även göra reklam för Öppet hus!

Budohusrabatten

Rabatt på träningsavgiften, 200:- per termin och klubb (även nya jiujitsun), förutom naginatan där man får 100:- rabatt. Dock betalar man medlemsavgift i båda klubbarna. Det bör förtydligas i ett anslag som sätts upp i de renoverade lokalerna.

Inköp av lättare hantlar till gymmet

Kendon föreslog att vi skaffar lättare hantlar till gymmet, så att bra träning är möjlig för alla. Håkan föreslog även ett gåband. Annelie har avsatt budget för detta. Jessica & Jimmy kollar upp inköp.

Skåp i kontoret

Aikidon har flera skåp som nog kan rensas. Övriga klubbar får då också plats i skåpen. Aikidon rensar i skåpen. Håkan ordnar nyckel till mittenskåpet så att det kan användas.

Städning

Det behövs en grovrengöring av t.ex. våtutrymmen. Kom även ihåg att hålla rent i den dojo ni använder. Det fins sprit att torka av t.ex. säckar och gymutrustning med. Vem tar tag i grovrengöring?

Kommande läger

  • Aikido 1-2 september, 1-2 december.
  • Naginata 24-26 augusti, träning på Fyrishov men övernattning i Budohuset
  • Kendo kanske riksläger i oktober.
  • Monica återkommer med exakta tider för septemberlägret. (Så att kendon kan träna efteråt.)
  • Robert tar fram blanketten som ska användas då folk ska sova över i Budohuset. (Man anmäler till kommunen pga brandskydd.)

Info om danslokalen/spegelsalen

Annelie förhandlar med hyresvärden.

Logga/skylt

Torbjörn Gozzi har gjort förslag på logga för Budohuset. Håkan mailar ut den till alla [klubbar]. Vi försöker även få ICA att flytta sina skyltar så vi får mer utrymme. Naginata vill stå med om vi skaffar en ny skylt.

Mer info från KFUM (Rikard)

Föreslår kvartalsvis möten.

Påminnelse till alla att se över avgifter och följa upp att betalningar inkommer. Tänk på att man inte är försäkrad om man ej betalat!

Förslag till framtida marknadsföring

Reccemottagningen utanför Universitetsaulan, där kanske vi kan vara med till våren. Utskick till alla gymnasieelever. (förslag från KFUM)

Mögelmätningar

Nytt tak i mötesrummet. Mätning har visat att alla utrymmen är nu OK med avseende på mögel!

Budohuset.nu

Inaktiv sida som behöver uppdateras. Idag har Per Erik i aikidon inloggningsuppgifterna men det är bra om någon annan kan hålla i budohuset.nu. Håkan kollar om karaten har någon som kan bli ny ansvarig för budohuset.nu

Budohuset 10 år

En dag i november, för oss som tränar i Budohuset! På dagen provar vi på varandras budoarter och tar hit UNT. Fest på kvällen! Kirsi, Monica och Jimmy är festkommitté och styr upp evenemanget

Budohusmöten

Kvartalsvis. Nästa blir då i november. Vem kallar till nästa möte? Robert?