Protokoll från Budohusmöte 091123

Protokoll från Budohusmöte 2009-11-23

Tid: kl. 19.00-19.25

Plats: KFUK-KFUM Budohusets klubbrum

Deltagare: Niclas Abrahamsson (karate), Victoria Wiik (naginata), Martin Agback

(iaido), Bo Dahlman (aikido), Monica Lundström (aikido)

1. Öppet hus

Datum sattes till söndag 24 januari 2010, kl. 13-15.

Denna gång ansvarar kobudoklubbarna. Samtliga klubbar utser en

ansvarig representant och skickar namn/e-postadress till iaidons Martin

Agback f.v.b. till den som kobudoklubbarna utser som toppansvarig.

2. Aikidoläger 12/12

Aikdon kommer att ha ett retrospektivt miniläger på eftermiddagen och

kvällen lördag 12/12. Kolliderar inte med övriga klubbars verksamhet,

men aikidon kommer antagligen att utnyttja klubbrummet på kvällen.

3. Byte av omklädningsrum under tiden dec-jan

För att få lite kläm på om det finns ett undanträngt behov av tillgång till

bastun hos tjejerna i klubbarna skiftar vi omklädningsrummen mellan

herrar och damer under tiden 19 december till 10 januari.

Bastun används då som vanligt, men med omvända förtecken, dvs.

killarna väntar 10-15 minuter efter avslutad träning så att de av tjejerna

som vill duscha i fred hinner med detta.

Anslås även på omklädningsrummens dörrar och meddelas till

medlemmarna av respektive klubbledning.

4. Dammsugare med bättre filtrering

Aikidostyrelsen har diskuterat inköp av dammsugare med hepa-filter. Nu

ser det ut som att Uppsala KFUK-KFUM kan gå in och täcka den

kostnaden, så tills vidare meddelas detta bara som information.

5. Möhippa 19/12

Victoria har talat med Bo om att använda aikidodojon från 12.30 och

någon timme framåt på lördag 19/12. Preliminärt OK, men Bo ska kolla så

att det inte kolliderar med någon planerad barnverksamhet. Återkommer

med svar ASAP.

6. Kobudoklubbarnas hyreskontrakt

Hyresavtalet mellan iaidon och aikidon/karaten löpte ut december 2007,

så rent formellt saknar kobudoklubbarna för närvarande hyreskontrakt. Bo

talar med Annelie Jansson på KFUK-KFUMs kansli, så ser vi till att få

ordning på detta.

7. Instruktörsutbildning under mars 2010

Aikidon kommer att stå värd för Svenska Budo & Kampsportsförbundets

grundläggande instruktörsutbildning våren 2010.

Preliminärt hålls den helgerna i vecka 9 och 12, dvs. 6-7 mars och 27-28

mars. Upplägget blir inte aikidospecifikt, utan vänder sig till alla budoarter.

Eftersom vi kommer att hålla till i Budohuset blir det ett mycket bekvämt

alternativ för alla våra klubbar som vill anmäla instruktörer till kursen,

men träningstiderna kommer å andra sidan också att påverkas.

8. Systemaläger 20-21 mars 2010

Helgen 20-21 mars i vår kommer aikidon att arrangera ett

stilöverskridande seminarium i det ryska kampsystemet systema för

aikdotränande. I Budohuset.

9. Övrigt

a) Iaidon kör sin traditionsenliga träning kl. 10-12 på

nyårsafton.

b) Naginatan kommer inom några veckor att ha ett

extrainkallat årsmöte, då Victoria pga. för stor arbetsbörda

kommer att avgå som ordförande och interimistiskt ersättas

av Kirsi.

c) Jakob Strandman hälsar och påminner vikten av att sisten

ut från Budohuset även låser det larmade tillhållarlåset. Vi

bör ge återkommande påminnelse om detta till

instruktörerna i våra respektive klubbar.

10. Nästa möte

Måndag 18 januari kl. 19.