Protokoll från styrelsemöte 2012-10-17

KFUM Uppsala Kendo Hokushinkan

Art: Styrelsemöte

Plats: Budohuset

Datum: 2012-10-17

Närvarande: Jimmy Cedervall, Anna Lagercrantz, Christer Steinvall, Alexander Nordstrand, Jessica Fröberg.

Mötet pågår mellan kl. 17:00-18:00

1. Sponsring från klubben

Styrelsen beslutar att sponsra Jimmy Cedervall med tävlingsbidrag á 4500 kr.

2. Junior/kyu-tävling

Anna föreslår att klubben söker tillstånd att ordna tävling för juniorer och vuxna kyugraderade. I första hand i samband med vårterminens avslutning, men även prova att få tillstånd till december i år också. Till dessa arrangemang kan lämpligen Västerås och Upplands Wäsby kendoklubbar bjudas in. Datum fastställs för tävlingar och graderingar under höst- och vårterminen till 8-9/12 2012 och 25-26/5 2013.

3. Beställa nya klubbkläder

Efter intresse från medlemmar beslutar styrelsen att köpa in klubbkläder. Anna tar på sig att göra ett beställningsformulär på hemsidan där medlemmarna kan lämna personliga beställningar samt meddela om förskottsbetalning. Det beslutas också köpa in ett mindre lager av kläder till senare försäljning. Jessica tar reda på aktuella priser inklusive frakt.

4. Design av tenugui och gi-märke

En arbetsgrupp bör lämplige utses att återuppta arbetet med att formge en klubb-tenugui samt ett märke till kendogi. Jessica åtar sig att vara projektledare och hitta andra intresserade för detta. Ett förslag framkommer att fråga Ishikawa sensei om en offert för att skriva Hokushinkan i kanji.

5. Beställa zekken

Juniorerna vill många ha zekken till sina bogu, och klubben beslutar koordinera ett samköp till detta. Betalning upptas efter leverans.

6. Sponsorpengar

Frågan om att hitta sponsorer som vill gynna klubben står still och bordlägges.

7. Info om Sumiläger

Läger med Sumi Sensei och möjligen även Tashiro Sensei är fastställt till 15-16/6.

8. Inköp av material till förrådet

Jessica föreslår att vi köper in material till nya kontoret, tex pärmar, och nya mer funktionella förvaringslådor samt kodlås till förrådet och skåpen. Detta förslag godtas av styrelsen.

9. Sponsring till SKO

Klubben beslutar att sponsra resekostnaden för klubbmedlemmarna som deltog i Stockholm Kendo Open. Detta innebär hyrkostnad av minibuss under två dagar. Jimmy ordnar detta.