Protokoll från styrelsemöte 130605

Styrelsemöte KFUM Uppsala Kendo Hokushinkan

2013-06-05 kl 18.30

Budohuset

Närvarande: Mao Söderberg, Jessica Fröberg, Alexander Nordstrand, Jimmy Cedervall

1. Läger- och tävlingsbidrag

Per Ybo beviljas 3000 kr i lägerbidrag för Kodokan 2013 på Malta. Jimmy Cedervall och Jessica Fröberg beviljas 1000 kr vardera i tävlingsbidrag för EM 2013 i Berlin.

2. Klubbtenugi

Budget för klubbtenugi satt till 10 000 kr och Ishikawa-sensei är kontaktad för design. Tryck- och materialkostnader beräknas till runt 8000 kr för 100 tenugi och resten av budgeten är öronmärkt till ersättning åt Ishikawa-sensei.

3. Renovering

Jimmy och Jessica informerar styrelsen om kommande renovering av Kobudodojo. Renoveringen är planerad att börja efter midsommar.

4. Budohusmötet

Jessica informerar styrelsen om senaste Budohusmötet:

- Grovstädning kommer utföras inför höstens Öppet hus

- Öppet hus kommer äga rum 7/9. Kendo ansvarar och styrelsen bör stämma av marknadsföringsbiten med Torbjörn Gozzi.

- Kulturnatten äger rum 14/9, styrelsen anser att medverkan vore önskvärd.

5. Klubbkläder

Styrelsen fortsätter arbetet av nybeställning av klubbkläder. Ett formulär finns på hemsidan för att underlätta projektet.

Mötet avslutas 19.20