Protokoll från konstituerande styrelsemöte 150314

Art: Styrelsemöte (konstituerande)

Plats: Budohuset

Datum: 2015-03-14

Närvarande: Jimmy Cedervall, Jessica Fröberg, Anna Lagercrantz, Görgen Jansson

Mötet pågår mellan kl. 12:30-12:45

1. Val av ordförande till styrelsen

Jessica Fröberg väljs till ordförande.

2. Val av kassör till styrelsen

Jimmy Cedervall väljs till kassör.

3. Val av sekreterare

Anna Lagercrantz väljs till sekreterare.

4. Val av firmatecknare

Jessica Fröberg väljs till firmatecknare som tecknar i förening med Uppsala KFUK-KFUMs verksamhetschef.

5. Ungdomsrepresentant

Alexander Nordstrand sitter kvar som ungdomsrepresentant.

6. Webbansvarig

Anna Lagercrantz åtar sig rollen som webbansvarig.