Klubbpolicy för Uppsala KFUM Kendo Hokushinkan

Uppsala KFUM Kendo Hokushinkan utövar kendo enligt de principer som fastställts av All Japan Kendo Federation (ZNKR):

The concept of Kendo is to discipline the human character

through the application of the principles of the Katana (sword).

The purpose of practicing Kendo is:

To mold the mind and body,

To cultivate a vigorous spirit,

And through correct and rigid training,

To strive for improvement in the art of Kendo,

To hold in esteem human courtesy and honor,

To associate with others with sincerity,

And to forever pursue the cultivation of oneself.

This will make one be able:

To love his/her country and society,

To contribute to the development of culture

And to promote peace and prosperity among all peoples.

(källa)

Klubben ska utöva idrott och därigenom utveckla individen fysiskt och psykiskt, socialt och kulturellt. Träningen skall i möjligaste mån utformas så att den blir tillgänglig för alla, och kan ge alla utövare tillfredsställelse med hänsyn till var och ens personliga förutsättningar och målsättningar.

Som medlem i Uppsala KFUM Kendo Hokushinkan ska du ta ett personligt ansvar för

 • att bidra till en god stämning i klubben, i och utanför träningen.
 • att bidra till att alla medlemmar känner sig som en viktig del i klubben.
 • att bidra till att öka kunskapen om kendo och Uppsala KFUM Kendo Hokushinkan bland icke-medlemmar.

Under träningen bör du

 • följa instruktörens önskemål,
 • alltid anpassa din kendo efter din motståndares förutsättningar och förmågor, samt
 • efterfölja dojons krav på etikett.

Du bör vidare

 • ta ett personligt ansvar för din egen och klubbens materiel, vårda den samt hålla den hel och ren.
 • respektera övriga klubbar och gäster på Budohuset.

Att inneha dangrad innebär dels att du uppnått en viss färdighet inom kendo, men också att du har ett särskilt ansvar gentemot övriga klubbmedlemmar vad gäller respekt och ansvarstagande.

Som dangraderad bör du därför

 • under en period vara junior- eller nybörjartränare,
 • delta i styrelsearbetet eller annan administrativ syssla,
 • delta vid uppvisningar och evenemang där klubben är delaktig.

Allmänna dojorutiner (Etikett/REIGI)

 • Kontrollera att din utrustning är hel och sitter korrekt innan träningen.
 • Var ombytt och klar vid träningsstart.
  • Meddela din tränare om du anländer sent.
 • Buga mot shinzen/shomen när du går i och ur dojon.
  • För att visa respekt för kendo och övriga medlemmar.
 • Sitt i seiza då du tar av och på utrustningen i dojon.
 • Vid seiza:
  • Kontrollera att du sitter i linje med dojo-kaptenen.
  • Lägg shinai, kote och men på samma sätt som tränaren.
 • Använd alltid vårdat språk i dojon.
 • Var tyst och uppmärksam under träning.
 • Följ instruktörens kommandon och instruktioner.
 • Om du vill fråga något under träning så räck upp handen.
  • Tränaren bestämmer när träningen ska avbrytas.
 • Lämna aldrig dojon under träningspasset utan att tala med instruktören.

För ökad säkerhet i dojon

 • Tag av smycken och ringar innan träning.
 • Håll naglar korta och väl rengjorda.
 • Kontrollera med jämna mellanrum att utrustningen, särskilt shinai, är hel och i ordning.

Fastställd 2009