UNIT PENYELIDIKAN, INOVASI DAN KOMERSIL

(UPIK)

Step 1 : Pendaftaran

(2/11/2020 - 18/11/2020)

Step 2 : Hantar video

(7/11/2020 - 20/11/2020)

QR Code-Borang Pendaftaran
Portal upikpmm.my