Aquesta web proporciona dades bàsiques sobre el projecte, qui som, i informació sobre les Trobades:

Més accessos:

Som a les xarxes i a l'e-mail forumestudiantssalt@gmail.com i a Viquipèdia també :)

El Fòrum d'estudiants universitaris de Salt és una iniciativa col·laborativa de nois i noies joves que té una doble finalitat:

      • fer-nos visibles i ajudar-nos com a alumnes o graduats de la Universitat i d'estudis superiors; i també
      • compartir el que ens inspira per a ajudar molts altres estudiants de la nostra vila.

Organitza: Ajuntament de Salt (Àrea d'Educació & Àrea de Joventut)