doorverwijzing naar een ander website adres

Belangrijke opmerking:

Ik verwijs u graag door voor MIJN website naar een andere webadres :

Deze website komt NIET uit van de erkende organisatie/stichting van Jozef Rulof : Stichting Geestelijke-Wetenschappelijke Genootschap "De Eeuw van Christus" https://rulof.org/nl/Doelstelling-stichting

Dit is dus geen officiële/erkende website van de oprichter 
(maw van de officiële "Universiteit van Christus")
en zijn niet verantwoordelijk voor hetgeen ik op de website plaats

Dit is gewoon op eigen initiatief gemaakt om iedereen die op zoek is naar antwoorden te helpen naar het anders denken en tot een WETEN te komen. Sommige dingen komen dan niet overeen met de boeken van Jozef Rulof, maar dat is dus niet mijn bedoeling van deze website. Het gaat mij echt om de grote lijnen en te leren inzien er wel degelijk leven is na de dood en het voor mij geen geloof maar ECHT WETEN is geworden. Daar wil ik bij helpen en ook uitleg geven dat er naast stoffelijke natuurlijke wetten dus ook geestelijke of astrale "natuurwetten" bestaan.

Waarom ik mijn website adres heb aangepast :

Op vraag (van iemand) heb ik de naam van mijn website aangepast omdat men vreest dit mensen toch gaat verwarren met de echte genootschap (universiteit van christus) ondanks ik dit eigenlijk wel op mijn website duidelijk vermeld. (zoals hierboven)

Maar ja ik moet toegeven als ik erover nadenk, niet alles op mijn website is dus afkomstig uit de boeken van Jozef Rulof en dus niet in overeenstemming met DE echte universiteit van Christus en zo zou ik de naam geen goed aandoen (vervuilen of eigenlijk geen recht op heb) want eigenlijk staat de echte voor zuiverheid (= Christus) !

Mijn website is naast informeren/kennismaking vooral ook bedoeld om te inspireren en anders te laten denken...

Ik heb de eerste pagina dus wat aangepast en de websitenaam veranderd naar Waterman-inspiratiebron.

Ik denk dat die website-naam beter aanleunt met het doel van mijn website : mensen informeren/kennis geven van geestelijk wetenschap en te inspireren met oa ook films en documentaires om zo anders te laten denken.

En het allemaal de toekomst is en nieuwe tijd = de tijd van het waterman tijdperk, het nieuw tijdperk.

Dat denk ik toch ook wel klopt en het nu ook echt gaat doorbreken?

Voor email contact adres heb ik er geestelijke-wetenschappen@outlook.be van gemaakt.

Het Youtube kanaal met adres universiteit van Christus is ook van mij maar moet nog even bekijken hoe ik dit moet aanpassen, zonder alles opnieuw te moeten maken.

zie verder op andere webadres :

In deze hierboven symbolische voorstelling wordt de wereld gedragen door drie peilers:
1) het moederschap
2) het vaderschap
3) reïncarnatie 
In de studieboeken van de universiteit wordt duidelijk gemaakt hoe al het leven dankzij deze drie fundamentele levenswetten in een eeuwige cyclus evolueert naar haar kosmische bestemming.
  • geen nieuwe religie
  • geen nieuwe godsdienst
  • geen nieuwe sekte
  • geen nieuw geloof
Het is een andere en nieuwe manier van denken!

Het is een WETEN zoals wetenschap ook is!

Enkel is dit GEESTELIJKE wetenschap gebracht door meesters vanuit het licht uit gene zijde (hemel - lichtsferen) naar de aarde toe.


"Universiteit van Christus", is tevens ook de hoogste orde in het leven na de dood.

De meesters hebben hun kennis verworven door ervaring, door geestelijk-wetenschappelijk onderzoek.

Doordat zij met miljoenen zijn, en niet meer beperkt worden door aardse belemmeringen of aardse tijd, hebben zij in de loop der eeuwen een machtige geestelijke universiteit opgebouwd, die de 'Universiteit van Christus' wordt genoemd, omdat Christus de 'mentor' is van deze universiteit.

Vanuit die Universiteit brengen zij kunsten en wetenschappen op aarde, naarmate de mensheid dat kan verwerken.

Zij inspireren alle mensen die zich willen inzetten voor de geestelijke evolutie van de mensheid.

Oprichting

Op 25 juli 1945 wordt door de Astrale Meesters van het licht (engelen) door middel van het medium Jozef Rulof: “De universiteit van Christus” geopend. De geestelijke wetenschap die hier wordt aangeboden is uniek voor onze aarde en gaat verder en veel dieper dan die van onze aardse universiteiten. Zij is vastgelegd in de vele boeken en trancelezingen die het medium: Jozef Rulof geschreven en gegeven heeft.

Uit gans zijn werk spreekt een zeer grote liefde voor de Christus.

Deze Universele leer overkoepelt ook alle aardse geloven en religies en zij verbindt alle Godsdiensten, ze zal het geloven van de mens veranderen in weten.

Gene zijde wil hiermee het werk dat destijds door de apostelen is begonnen, voortzetten en afmaken. En voor dit alles diende Jozef Rulof (1898-1952).

Deze Universiteit van Christus vanuit gene zijde/hemel is via medium Jozef Rulof naar de aarde gebracht ! Hij was zijn tijd al erg vooruit en heeft al veel geestelijke wetenschappelijke leerstoffen in zijn boeken (van universitair niveau) daarin uitgelegd. Zijn boeken zullen dan in de toekomst als we over een communicatietoestel met gene zijde/hemel/lichtsferen beschikken ook heel erg gegeerd zijn. Mede door als enige zijn juiste voorspelling over de komst van het communicatie toestel het directe stemapparaat (of soulphone ?) met de hemel/gene zijde/lichtsfeer. Er is ook voorspeld ‘dat zijn boeken ooit in ieder huisje op de wereld zullen staan” omdat zij de hoogste leerstellingen van gene zijde bevatten. Zij zijn geschreven voor het ontwaken van de mensheid. In 4 ½ maand tijd schreef hij de 5 boeken van de kosmologie.

De 27 boeken die door Jozef Rulof op aarde zijn gebracht, zijn maar een eerste aanzet, een klein beeld van wat de Universiteit van Christus aan geestelijke kennis heeft en op aarde zal brengen.

Jozef Rulof geeft aan dat zijn leven te kort is om al die geestelijke kennis op aarde te brengen...

Meester Zelanus (= één van de meesters die spreekt door Jozef Rulof) geeft in zijn lezingen aan dat de kennis van de Universiteit van Christus geen menselijk bedenksel of theorie is, maar echte geestelijke wetenschap door zeer vele studies en onderzoek aan gene zijde door de vele meesters.

Wat hij van zijn eigen kennis doorgeeft in zijn boeken en lezingen, werd door hem als geest verworven door 9 eeuwen geestelijk-wetenschappelijk onderzoek.

Door Zijn Universiteit beantwoordt Christus al onze levensvragen: De „waaroms” van de Aarde krijgen universeel bewustzijn door de „Universiteit van Christus”.

Christus wíl op ál uw vragen antwoorden.

Uit de boeken van Jozef Rulof.....

(bron: http://rulof.org/ )