Osallisuus

Delaktighet

Osallistuvat oppilaat ja opettajat voivat hyvin. Deltagande elever och lärare mår bra.

TAVOITTEET

  • Koululla on oppilaita ja henkilökuntaa osallistavat rakenteet ja toimintatavat

  • Oppilaskunnan hallituksen toiminta on suunnitelmallista, tavoitteellista ja vaikuttavaa

  • Koulussa on kannustavat käytänteet, jotka tukevat oma-aloitteisuutta ja oman työn jatkuvaa kehittämistä

  • Henkilökunta on työstään innostunutta ja työhönsä sitoutunutta ja se näkyy oppilaille

  • Kodin ja koulun yhteistyö tukee oppilaiden kasvua ja kehitystä

MÅL

  • Skolans strukturer och handlingsmodeller gör eleverna och skolans personal delaktiga

  • Elevkårens styrelsens verksamhet är välplanerad, målinriktad och inflytelserik

  • Skolan har uppmuntrande handlingsmodeller som stöder eleverna att ta egna initiativ och utveckla sitt arbete

  • Personalen tycker om sitt arbete och engagerar sig i det och detta återspeglas hos eleverna

  • Samarbetet mellan hem och skola stöder elevernas uppväxt och utveckling