Osallisuus

Delaktighet

Osallistuvat oppilaat ja opettajat voivat hyvin.

Deltagande elever och lärare mår bra.

TAVOITTEET
  • Koululla on oppilaita ja henkilökuntaa osallistavat rakenteet ja toimintatavat
  • Oppilaskunnan hallituksen toiminta on suunnitelmallista, tavoitteellista ja vaikuttavaa
  • Koulussa on kannustavat käytänteet, jotka tukevat oma-aloitteisuutta ja oman työn jatkuvaa kehittämistä
  • Henkilökunta on työstään innostunutta ja työhönsä sitoutunutta ja se näkyy oppilaille
  • Kodin ja koulun yhteistyö tukee oppilaiden kasvua ja kehitystä
MÅL
  • Skolans strukturer och handlingsmodeller gör eleverna och skolans personal delaktiga
  • Elevkårens styrelsens verksamhet är välplanerad, målinriktad och inflytelserik
  • Skolan har uppmuntrande handlingsmodeller som stöder eleverna att ta egna initiativ och utveckla sitt arbete
  • Personalen tycker om sitt arbete och engagerar sig i det och detta återspeglas hos eleverna
  • Samarbetet mellan hem och skola stöder elevernas uppväxt och utveckling