Oppiminen

Lärande

Oppiminen on yhteisöllistä. Oppilaat tietävät tavoitteet ja arvioinnin perusteet.

Lärandet är samhälleligt. Eleverna vet undervisningens mål och utvärderingskriterierna.

TAVOITTEET
 • Opetussuunnitelma on opetuksen perusta
 • Kehitämme opetustamme jatkuvasti tiimeissä -
 • Opetus on tavoitteellista - oppilaat tehdään tietoisiksi oppimisen tavoitteista, merkityksestä ja sisällöistä
 • Arviointikriteerit ovat selkeästi esillä jokaisen oppimiskokonaisuuden alussa
 • Monipuoliset aktivoivat opetusmenetelmät, digitaaliset välineet ja oppimisympäristöt ovat arkipäivää
 • Joustavilla opetusjärjestelyillä ja monipuolisilla menetelmillä tuetaan oppilaan oppimisen, itsetunnon ja ajattelun taitojen vahvistumista sekä yhteisöllisyyttä
 • Järjestämme opetusta myös laajemmissa oppimiskokonaisuuksissa, joissa yhdistyvät eri oppiaineet
MÅL
 • Läroplanen utgör grunden för undervisningen
 • Vi utvecklar vår undervisning kontinuerligt i våra team
 • Undervisningen är målinriktad - eleverna är medvetna om lärandets mål, dess betydelse och innehåll
 • Utvärderingskriterierna presenteras tydligt i början av varje studiehelhet
 • Mångsidiga aktiverande undervisningsmetoder samt digitala verktyg och lärmiljöer är vardag i skolan
 • Smidiga undervisningarrangemang och undervisningsmetoder stöder utvecklingen av elevernas inlärning, självkänsla och förmåga att tänka samt känslan av samhörighet
 • Undervisningen ordnas också som större studiehelheter där flera läroämnen kombineras