Oppiminen

Lärande

Oppiminen on yhteisöllistä. Oppilaat tietävät tavoitteet ja arvioinnin perusteet.

Lärandet är samhälleligt. Eleverna vet undervisningens mål och utvärderingskriterierna.

TAVOITTEET

 • Opetussuunnitelma on opetuksen perusta

 • Kehitämme opetustamme jatkuvasti tiimeissä -

 • Opetus on tavoitteellista - oppilaat tehdään tietoisiksi oppimisen tavoitteista, merkityksestä ja sisällöistä

 • Arviointikriteerit ovat selkeästi esillä jokaisen oppimiskokonaisuuden alussa

 • Monipuoliset aktivoivat opetusmenetelmät, digitaaliset välineet ja oppimisympäristöt ovat arkipäivää

 • Joustavilla opetusjärjestelyillä ja monipuolisilla menetelmillä tuetaan oppilaan oppimisen, itsetunnon ja ajattelun taitojen vahvistumista sekä yhteisöllisyyttä

 • Järjestämme opetusta myös laajemmissa oppimiskokonaisuuksissa, joissa yhdistyvät eri oppiaineet

MÅL

 • Läroplanen utgör grunden för undervisningen

 • Vi utvecklar vår undervisning kontinuerligt i våra team

 • Undervisningen är målinriktad - eleverna är medvetna om lärandets mål, dess betydelse och innehåll

 • Utvärderingskriterierna presenteras tydligt i början av varje studiehelhet

 • Mångsidiga aktiverande undervisningsmetoder samt digitala verktyg och lärmiljöer är vardag i skolan

 • Smidiga undervisningarrangemang och undervisningsmetoder stöder utvecklingen av elevernas inlärning, självkänsla och förmåga att tänka samt känslan av samhörighet

 • Undervisningen ordnas också som större studiehelheter där flera läroämnen kombineras