Digi 3 rexi

Pedagogisen muutosjohtamisen osaaminen - rehtoreille

 • Opetuksen ja oppimisen digitalisaation johtaminen
 • Muutosjohtaminen ja sen menetelmät
 • Pedagogisen toimintakulttuurin strateginen johtajuus
 • Viestintä johtamisen työkaluna
 • Jaettu johtajuus, verkostojen johtaminen
 • Dialogisuus, ajattelun johtaminen
 • Coachaus
 • Pedagoginen tietojohtaminen ja data-analytiikka (tiedon hyödyntäminen)
 • Innovatiivisen toimintakulttuurin kehittäminen
 • Miten rakennetaan kestävä tulevaisuuden toimintakulttuuri / toimintatapa?


Expert inom digitalisering och pedagogisk ledning (förändringsledning)

 • Ledning av digitaliseringen av undervisningen och lärandet
 • Förändringsledning och dess metoder
 • Strategiskt ledarskap för den pedagogiska verksamhetskulturen
 • Kommunikation som verktyg för ledningen, sociala medier
 • Dialog, tankeledning
 • Delat ledarskap, ledning av nätverk
 • Coaching
 • Pedagogisk informations- och kunskapshantering samt dataanalys
 • Utveckling av en innovativ verksamhetskultur
 • Hur bygger man en hållbar verksamhetskultur/ett hållbart verksamhetssätt för framtiden i läroanstalten?