Opetussuunnitelman tiivistelmä

sammanfattning av läroplan

summary of curriculum

Sipoon kunnan opetussuunnitelmasta on tehty huoltajia varten tiivistelmät.

Man har gjort en sammanfattning av den Sibbo kommuns läroplan till vårdnadshavarna.

The summary of the municipality of Sipoo's local curriculum for basic education has been made for guardians.

OPS:n tiivistelmä suomeksi

Sammanfattning av LP på svenska

Summary of the curriculum in English