A1-kielen siirtymävaihe

A1-språkets övergångstid

Uuden opetussuunnitelman myötä A1-kielen tuntimäärästä on 1 vvh siirtynyt yläkoulun puolelta alakoulun puolelle. Jotta kaikki uuden opetussuunnitelman tuntijakoa noudattavat oppilaat saavat tuntijaossa määrätyn kokonaistuntimäärän A1-kielen opetusta, Opetustoimen ohjausryhmä on päättänyt siirtymävaiheen tuntimäärästä seuraavaa:

  • tulevilta 5.-8. -luokkalaisilta puuttumaan jäävä 1 vvh sijoitetaan siirtymävaiheen (lv 2018-2019 - lv 2021-2022) ajan 8. vuosiluokalle

Alakoulun puolella noudatetaan uutta tuntijakoa sellaisenaan. Tuntimäärän lisäys koskee siirtymävaiheessa siis vain 8. vuosiluokkaa.


I den nya läroplanen har en timme A1-språk flyttats från högstadiet till lågstadiet. Så att alla skall få den rätta mängden undervisning har Undervisningstjänsternas styrgrupp bestämt enligt följande:

  • kommande elever i åk 5-8 kommer att kompenseras med 1 åvt i åk 8 under övergångstiden (lå 2018-2019 - lå 2021-2022)

I lågstadierna följar man den nya timfördelningen som sådan. Ökningen gäller alltså bara åk 8 under övergångstiden.