Susi liikkessä

vargen i rörelse

Välkkäri-toiminta on käynnistynyt jokaisella koululla. Välkkärien koulutus toteutettiin syyslukukaudella 2017.

Rastisledare-verksamheten har börjat på alla skolor. Rastisledare skolning hände på höstterminen 2017.

Liikkuva koulu-hankkeessa mm. aktivoidaan oppilaita tuottamaan paikkatietopelejä opittavista teemoista. Järjestetään oppilaskilpailu, jossa oppilaat tuottavat pelejä toisilleen. Aihe vapaa. Koulukohtaiset kisat ja pelaaminen ristiin eri koulujen pelejä testaillen. Parhaat pelit palkitaan. Yrityksiä ja muita toimijoita pyritään saamaan mukaan peleihin ja pelien tuottamiseen.

Lisää Liikkuva koulu -hankkeesta Sipoossa.