Kouluterveyskysely

Enkät om skolhälsa

Kouluterveyskyselyn 2017 Sipoon tulokset on julkaistu.

Resultaten av enkäten Hälsa i skolan i Sibbo 2017 har publicerats.

TIIVISTELMÄ:

SAMMANFATTNING:

LAAJEMPI KOOSTE (vain FI):

RAAKADATA 4-5.lk

RAAKADATA 8.-9.lk, lukio 1.-2.lk. ja Ammatillinen oppilaitos