Kesäsäilytys

SommarFÖRVARNING

Oppilas-Chromebookin voi jättää kesäksi kouluun (opettaja järjestää kesäajan latauksen) tai oppilas voi pitää sen kotona kesän ajan. Laitteessa ei ole vakuutusta, jolloin huoltajat vastaavat kotisäilytyksestä. Kone tulee olla ekana koulupäivänä oppilaan mukana koulussa. Mikäli oppilas muuttaa pois kesän aikana, toimitetaan kone Sipoon kunnan IT-yksikköön Nikkilään.


Elev-Chromebooks kan lämnas för sommaren till skolan (läraren organiserar en sommarladdning) eller eleven kan behålla det hemma under sommaren. Det finns ingen försäkring på enheten och vårdnadshavare ansvarar för hemförvarningen. Maskinen måste vara med eleven i den första skoldagen. Om elev flyttar under sommaren ska Chromebook levereras till Sibbo kommuns IT-enhet i Nickby.