Ohjeet välineiden käyttöön

Yhteisesti sovitut säännöt koulun ja omien TVT -laitteiden käytöstä.

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään monipuolisesti opetuksessa. Oppilaita tulee opettaa vastuulliseen ja tavoitteelliseen TVT:n käyttöön. Käytämme TVT -laitteita opetuksessa. Opettaja valitsee tilannekohtaisesti käytettävät menetelmät ja työtavat ja voi tapauskohtaisesti kieltää oppilaita käyttämästä omia laitteita.

Välttääksemme mahdollisia epäselvyyksiä, sovimme yhteisistä säännöistä sekä omien että koulun TVT -laitteiden (esim. tabletti, tietokone) käytöstä koulutyössä.

Sopimus yhteisistä säännöistä allekirjoitetaan Wilmassa.

Sopimus löytyy Wilman etusivulta lomakkeet-osiosta. Jos lomake-osio ei näy, valitse lisää / lomakkeet. Allekirjoituksillaan oppilas ja huoltaja hyväksyvät yhteisesti sovitut säännöt omien koulun TVT-laitteiden käytöstä. Huom. oppilas ja huoltaja allekirjoittavat sopimuksen kukin omassa Wilmassa. Opettaja voi seurata Wilmasta milloin oppilas ja huoltaja ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Käyttösäännöt koulun TVT-laitteiden käytöstä

   • Sopimus on laadittu Wilmassa ja sopimus allekirjoitetaan Wilmassa.
   • Säännöt ovat voimassa toistaiseksi.
   • Sipoon kunta omistaa kyseiset laitteet. Oppilaalla on oikeus käyttää laitteita työvälineenä opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.
   • Laitteita käytetään vain sellaisissa tehtävissä, jotka opettaja on ohjeistanut. Laitteisiin ei saa asentaa mitään ohjelmia tai sovelluksia.
   • Koulun vahinkovakuutus korvaa vahinkotapauksissa aiheutuneet vahingot. Kaikki vahingot raportoidaan opettajalle tai rehtorille. Jokainen tapaus selvitetään erikseen. Jos osoittautuu, että vahinko on aiheutunut tahallisesti tai vastuuttomasta käytöstä, on koti korvausvelvollinen. Oppilas, joka käyttää koulun laitteita on vastuussa siitä, että laitteita käytetään oikein.

Käyttösäännöt oppilaiden omien laitteiden käyttöön koulussa.

1. Oppilas sitoutuu käyttämään omia laitteitaan kaikessa koulutyössä kouluajalla koulun ohjeiden mukaisesti. Tuomalla laitteen kouluun, oppilas sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita. Koulu tarjoaa maksuttoman wlan -yhteyden.

2. Oppilas vastaa itse oman laitteensa ylläpidosta. Mikäli oppilas käyttää omaa datayhteyttä, vastaavat huoltajat myös kustannuksista.

3. Kunta ei ole korvausvelvollinen oppilaiden omaisuutta kohdanneista vahingoista, eikä koulu siten esimerkiksi korvaa koulupäivän aikana rikkoutunutta tai kadonnutta laitetta. Jos oppilaanomaisuutta katoaa tai rikkoutuu koulupäivän aikana, jää menetys oppilaan vahingoksi, ellei haitan tekijää tavoiteta. Huoltajat voivat halutessaan ottaa vakuutuksen omalla kustannuksella.

4. Koulu järjestää laitteille säilytyspaikan koulupäivän ajaksi.

5. Oppilas sitoutuu toimimaan vastuullisesti ja nettietiketin mukaisesti käyttäessään laitetta.

6. Opettaja huolehtii, että oppilaiden kanssa käydään tarkoin läpi seuraavat asiat:

   • turvallisuus internetissä
   • vastuukysymykset/vakuutukset
   • netin turvallinen käyttö sekä vastuullinen toiminta verkossa
   • miten Wilma-yhteys suljetaan kun laitteita ei käytetä

7. Hyvä muistaa ennen kuin tuot oman laitteen kouluun

   • käytä suojaa/koteloa laitteelle
   • aineiston varmuuskopiointi pitää tehdä säännöllisesti kotona
   • laite on ladattava ennen kuin tuot sen kouluun
   • ota mukaan omat kuulokkeet, jos koululla ei ole lainata
   • jos sinulla on yhteinen laite toisen perheenjäsenen kanssa nii, huolehdi siitä, että pääset kirjautumaan koneelle (Google ym. joita tarvitset)
   • huolehdi myös siitä, että laitteella on toimiva virussuoja