CHROMEBOOK

4.lk ja 7.lk oppilaat saavat käyttöönsä Chromebook-tietokoneen oppimisen tueksi. Tässä tietoa Chromebookien käyttöön:

  • Chromebookien käyttöehdot:
       • Nämä käydään läpi oppilaiden kanssa luokassa yhteisesti.
       • oppilas ja huoltaja hyväksyy Wilmassa: lomake -> näkyy vain 4.lk ja 7.lk oppilaille ja heidän huoltajilleen, hyväksyntä sähköisesti.
  • Perustietoa oppilaalle Chromebookin käytöstä
       • käyttö, käyttöohje, pikanäppäimet, säilytys, kesäsäilytys, uudet oppilaat, käyttäjätili, lataus ja huolto.


Uusi oppilas: Opettaja ilmoittaa oppilaan TIKETISSÄ IT:lle (kirjaudu sisään -> Työasematilaus -> Chromebook -> Ilmoita koulu, oppilaan nimi ja luokka).

Oppilas, joka muuttaa toiseen kuntaan: Chromebook toimitetaan IT:lle (esim IT-partio).

Viallinen laite / huolto -> TIKETTI (Chromebookien huolto -> Ilmoita koulu, oppilaan nimi ja luokka)

4. och 7. klasselever får en Chromebook-datorn till stöd av lärning. Här finns infon för användning av Chromebooks:


Ny elev: Läraren informerar en elev i TIKET till IT (logga in -> IT-avbrott -> Chromebook service -> Meddela skolan, elevens namn och klass).

Elev som flyttar till annan kommun: Chromebook ska levereras till IT (med IT-patrull).