Koulujen tietoturvasuunnitelma, henkilökunnan versio

Yleistä

  • Tietoturvallisuudessa on kyse luottamuksesta lasten ja koulun henkilökunnan välillä. Kaikkien tulee noudattaa yksityisyyttä ja tiedon omistajuutta. Tietoturvallisuus konseptina tulee käydä tarpeeksi tarkasti läpi oppilaiden kanssa, niin että jokainen oppilas ymmärtää, mitä häneltä odotetaan.
  • Henkilökunnan omalla osaamisella ja kouluttautumisella on iso merkitys tietoturvallisuuden toteutumisen kannalta.
  • On välttämätöntä, että jokainen opettaja suorittaa tietoturvatutkinnon. Tarvittaessa tutkinnon voisi suorittaa ryhmässä, esim. vesossa tai vastaavassa tilaisuudessa. Tutkinto tulisi uusia vuosittain, jotta opettajan tieto-taito pysyisi hyvänä. Koulutusjohtaja/rehtori suosittelee ja tarvittaessa ohjaa tarvittavaan koulutukseen.
  • Selkeät pelisäännöt ovat välttämättömät tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi. Esimerkiksi jokin nettisivusto voi vaikuttaa yksittäisen oppilaan näkökulmasta hyödylliseltä, mutta se ei välttämättä palvele koko koulun tavoitteita.
  • Oppilaiden kanssa tulee käydä keskustelua siitä, mitä sivustoja voi turvallisesti käyttää koulutöihin. Opettajan keräämä linkkipankki voisi olla hyvä pedagoginen tuki tässä.
  • Oppilaiden kanssa tulee keskustella, miten toimitaan turvallisesti netissä sekä koulussa että kotona.
  • “Rinnalla kulkija” - käsitteenä tarkoittaa sitä että jokaisen opettajan tulee tietää keneen hän voi tarvittaessa kääntyä koulussa tvt:tä koskevissa kysymyksissä.
  • Oppilasagentti toimintaa, jossa oppilas auttaa/opettaa toista oppilasta tvt-asioissa, tulisi kehittää ja käyttää hyväksi ylemmillä luokilla.

Sosiaalinen media ja valokuvaaminen

  • Sosiaalisen median käyttö on suuri osa oppilaiden arkea, ja tästä johtuen oppilaiden kanssa tulee yhdessä tehdä selvät sosiaalisen median käyttösäännöt, jotta he oppivat toimimaan turvallisesti eri sivustoilla.
  • On hyvä käydä läpi eri sosiaalisten medioiden ikärajat ja keskustella, miksi niitä tulisi noudattaa. Oppilaiden kanssa tulisi keskustella sosiaalisten medioiden hyvistä ja huonoista puolista, vaaroista ja miten käyttäytyä, jos joutuu epämiellyttävään tai pelottavaan tilanteeseen.
  • On tärkeää selvittää oppilaille, kenen puoleen koulussa he voi kääntyä, jos he joutuvat (netti)kiusaamisen uhriksi. Tavoitteena on, että sosiaalisen median käytössä olisi yhteiset pelisäännöt niin koulussa kuin vapaa-ajalla. Tähän tarvitaan koulun ja kodin välistä yhteistyötä.
  • Nykytekniikalla kuvien siirto matkapuhelimesta sosiaalisen median sivustolle on nopeaa. Tähän liittyy kuitenkin sääntöjä, jotka koulun rehtorin ja muun henkilöstön on huomioitava ja viestitettävä oppilaiden vanhemmille.
  • On varmistettava, että koululla on selkeät valokuvaus- ja videointisäännöt ja että koko kouluyhteisö on ymmärtänyt ne selkein käytännön ohjein ja helppotajuisin esimerkein.
  • On varmistettava, että kaikki vanhemmat, huoltajat ja/tai lapset ja nuoret (oppilaan iästä ja lainsäädännöstä riippuen) ovat allekirjoittaneet valokuvaus- ja videointiluvan ENNEN kuin heitä kuvataan. Jos vanhemmat tai huoltajat kieltävät kuvaamisen, tilanne saattaa olla lapsen kannalta hyvin epämiellyttävä. Tällöin opettajan on hyvä järjestää lapselle hienotunteisesti jotakin muuta tekemistä kuvaamisen ajaksi.
  • On varmistettava, että kaikki kouluyhteisön jäsenet ymmärtävät, mitä valokuvien ja videoiden julkaiseminen sosiaalisessa mediassa voi aiheuttaa – lasten kuvien yhteydessä ei KOSKAAN saa julkaista lapsen koko nimeä, ikää eikä muitakaan henkilötietoja!
  • On kuitenkin muistettava, että koulun tapahtumat ovat iloisia tilaisuuksia, joita ei tulisi rajoittaa liian monilla säännöillä.

Byod-projekti

  • Omien mobiililaitteiden käyttö yleistyy kouluissa BYOD-projektin kautta. Oppilaat voivat käyttää esim. omia älypuhelimia, tabletteja tai kannettavia tietokoneita koulussa niihin tehtäviin, joihin opettaja heidät on ohjeistanut.
  • Oppilaiden ja heidän vanhempiensa tulee allekirjoittaa Wilmasta löytyvä ohjeistus. Ohjeistus ja koneiden käyttösäännöt tulee käydä oppilaiden kanssa läpi ennen käyttöönottoa.

Sähköposti ja salasanan vaihto

  • Sähköpostin ja pilvipalveluiden käyttösäännöt on käytävä tarkasti läpi oppilaiden kanssa. On hyvä muistuttaa, että kirjesalaisuus koskee myös sähköpostia.
  • Oppilaiden on ymmärrettävä, että he ovat vastuussa sähköpostistaan lähetetyistä viesteistä.
  • Oppilaille on annettava tarpeeksi koulutusta Driven ja Edisonin käytöstä, palveluihin sisään- ja uloskirjautumisesta.
  • Mitä tehdä, jos oppilas on unohtanut salasanansa? Koulun tvt-vastaavalla on oikeus nollata oppilaan edusi-salasana osoitteessa edu.sipoo.fi. Jos oppilas haluaa vaihtaa salasanansa, hän voi tehdä sen itse samassa osoitteessa. Salasanan voi vaihtaa myös kirjautumalla omilla tunnuksilla edusi-koneelle ja näppäinyhdistelmän ctrl-alt-delete jälkeen valitsemalla valikosta “Muuta salasana”.
  • Jos opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva on unohtanut salasanansa tai tili on lukittu, salasana vaihdetaan keskitetysti Sipoon kunnan it-yksiköstä, sähköpostiosoite it-helpdesk@sipoo.fi.

(Koulujen omat tietoturvasuunnitelmat

  • e-safetylabel kartoitus joka koululle / it-osaston oma tietoturvakoulutus / -testi kouluhenkilökunnalle