Google Suite (G SE)

Google Suite, G Suite, G SE, Google Suite for Education

Käytössämme on laaja kirjo G Suite -palvelun digitaalisia työkaluja. G Suite:n käyttöä koskevia ohjeita löytyy kattavasti täältä.

Vi har ett brett sortiment av G Suite digitala verktyg i bruk. Omfattande instruktioner gällande G Suite hittas härifrån (på finska).

Valmiit G Suite ryhmät / Färdiga G Suite grupper

Dokumenttien jakaminen tapahtuu joko spostiosoitteen tai valmiiden ryhmien avulla. Alla listat valmiista automaattisesti päivitetyistä ryhmistä. Ohje jakamiseen.

Delning av dokument sker med antingen epost address eller färdiga grupper. Nedan hittar du listor över färdiga grupper som ska uppdateras fortfarande.

Opettajat ryhmä sisältää kaikki Sipoossa työskentelvät opettajat.
Opettajat grupp inkluderar alla som arbetar som lärare i Sibbo.
 • Sipoon opettajat - Opettajat
Koulukohtaiset ryhmät sisältävät kaikki tässä koulussa työskentelevät ja opiskelevat, oppilaat ja opettajat.
Skolespecifika grupper inkluderar alla som arbetar och studerar i denna skola, elever och lärare.
 • Jokipuiston koulu
 • Leppätien koulu
 • Lukkarin koulu
 • Sipoon lukio
 • Sipoonjoen koulu
 • Sipoonlahden koulu
 • Talman koulu
 • (Varhaiskasvatus)
 • Borgby Skola
 • Boxby skola
 • Gumbostrands skola
 • Kungsvägens skola
 • Kyrkoby skola
 • Norra Paipis skola
 • Salpar skola
 • Sibbo Gymnasium
 • Söderkulla skola
 • Södra paipis skola
Oppilasryhmät sisältävät kaikki tässä koulussa opiskelevat ja oppilaat.
Elevspecifika grupper inkluderar alla som studerar i denna skola, elever och studenter.
 • Oppilaat - Jokipuiston koulu
 • Oppilaat - Leppätien koulu
 • Oppilaat - Lukkarin koulu
 • Oppilaat - Sipoon lukio
 • Oppilaat - Sipoonjoen koulu
 • Oppilaat - Sipoonlahden koulu
 • Oppilaat - Talman koulu
 • Oppilaat - Varhaiskasvatus
 • Elever - Borgby Skola
 • Elever - Boxby skola
 • Elever - Gumbostrands skola
 • Elever - Kungsvägens skola
 • Elever - Kyrkoby skola
 • Elever - Norra Paipis skola
 • Elever - Salpar skola
 • Elever - Sibbo Gymnasium
 • Elever - Söderkulla skola
 • Elever - Södra paipis skola
Opettajaryhmät sisältävät kaikki tässä koulussa työskentelvät opettajat.
Lärarespecifika grupper inkluderar alla som arbetar som lärare i denna skola.
 • Opettajat - Jokipuiston koulu
 • Opettajat - Leppätien koulu
 • Opettajat - Lukkarin koulu
 • Opettajat - Sipoon Lukio
 • Opettajat - Sipoonjoen koulu
 • Opettajat - Sipoonlahden koulu
 • Opettajat - Talman koulu
 • Lärare - Borgby Skola
 • Lärare - Boxby skola
 • Lärare - Gumbostrands skola
 • Lärare - Kungsvägens skola
 • Lärare - Kyrkoby skola
 • Lärare - Norra Paipis skola
 • Lärare - Salpar skola
 • Lärare - Sibbo Gymnasium
 • Lärare - Söderkulla skola
 • Lärare - Södra paipis skola

Dokumenttien hallinta ja oikeudet / Dokumenthantering och rättigheter