DIGITALISAATIO OPPIMISEN TUKENA

digitalisering som hjälp i lärande

Käytössä olevat palvelut / Tjänster i bruk

Drive

   • Dokumenttien säilyttäminen ja jakaminen.

Docs

   • dokumenttien työstäminen yksin ja yhdessä.

Classroom

   • tehtävien jakaminen ja palauttaminen.

Lomakkeet

   • Kysely-työkalu
   • Sähköisen kokeen tekeminen

Sivusto - Sheets

   • sivuston tuottaminen esim projektiin/mokin teeman ympärille.
   • luokan/tiimin/koulun yhteisen tiedon jakamiseen.
   • vanhan ja uuden sivuston ominaisuuksien erot.

Google Earth

   • Karttasovellus
   • Maapallo kolmiulotteisena
   • Streetview-katunäkymä

Cast for Education

HUOM! Näytön peilaaminen / OBS! Skärmspegling

Hangouts

   • Yhteydenpitoon
   • Ääni, kuva ja näytön jakaminen
   • Kahdeksan osallistujaa samanaikaisesti

Meet

   • Kokouksen järjestäminen

Google +

   • Keskustelu ja ryhmätyöskentely

Keep

   • Muistio

Kalenteri

   • Yhteistoiminnan sopiminen

Keskusteluryhmät

   • Teemakohtaiset keskusteluryhmät

Kuvat

   • Kuvien säilyttäminen ja jakaminen

SketchUp

   • 3D mallintaminen

Taulukko

   • Taulukoiminen
   • Laskentamallit
   • Matemaattiset funktiot

Slides

   • Esittäminen

Youtube

   • Videoiden jakaminen

Sähköposti

   • Viestien lähettäminen

Lisäosat (add-ons)

   • hyödyntäminen mm. oppimisen arvioinnissa ja analytiikassa.

Muita palveluita / Andra tjänster

Wilma (yhteydenpito)

Moodle

   • Käytössä: Sipoon lukio

Seppo (paikkatietopeli)

   • tunnukset/lösenord Camilla Levander
   • Käytössä: Gumbostrand skola

Arilyn (AR)

   • tunnukset/lösenord Arilyn tai/eller Juhani Kärki
   • Käytössä: Sipoonlahden koulu

Steam (VR)

   • tunnukset/lösenord Juhani Kärki
   • VR-settien mukana/med VR-set

3D Bear

   • 3D tilasuunnitteluun ja mallintamiseen
   • Käytössä: Borgby skola

O365