projekt som är på gång

Kyrkoby skola: Från klassrum till allaktiveringsrum

Vart är vi på väg?

  • Vi vill ha ett mångsidigt rum där man flexibelt kan möblera om till olika arbetssätt. Vi vill kunna jobba på olika sätt och i olika ställningar. Forska och göra grupparbeten. Vi vill ha ett trivsamt utrymme med glada färger.

Hur ska vi nå målen?

  • pedagogisk förändring - eleverna blir mer motiverade, och lär sig på mångsidiga sätt. Eleverna blir mer delaktiga. Eleverna blir mer aktiva i och med moderna och aktiverande möbler.
  • vad vill vi förändra i dagens skola? - mer rörelse, forskning, temahelheter. Eleverna blir delaktiga.
  • redskap och utrustning - väggarna målas med sådana färger som man kan rita på och sudda ut. Mikroskop som man kan koppla till dator, forskningsmaterial. Makey makey, 3d skrivare,3d penna,såg som inte sågar i fingret. Höj-och sänkbara bord och stolar, soffa och dynor,stor matta som föreställer världen eller Finland.I pads och elektronik. Robotar och programmering. Lego mindstorm, laserskärare, vr glasögon.
  • behov av skolning - hur man använder 3D skrivare, Makey makey
  • stöd, dela med sig - Salpar, Borgby och vi har liknande tankar. Vi kunde kanske samarbeta med dyrare utrustning.
Hur målet uppnåddes? 

Projektet började aldrig.

salpar skola: verkstan

Vart är vi på väg?

  • Målet var att skapa ett maker utrymme som inspirerar till drömmande och planerande, ger möjligheter för skapande, men även delande av idéer då produkten är färdig.

Hur ska vi nå målen?

  • De fysiska utrymmena renoverades under våren 2018 och möjligheterna fanns för att även fylla dem med alla idéer vi hade. Tyvärr lyckades vi inte fullt ut utan har valt att fortsätta med projektet läsåret 2019-2020. Detta kräver inte längre något "hårt" arbete utan snarare än ändring av verksamheten.

Faktiska inköp (med summor)?

  • Pysselbänk för metallarbete 500 euro. Plan att ännu införskaffa vissa maskiner inom juni 2019
Hur målet uppnåddes? 

Projektet började aldrig.