Making My WorlD

jokipuiston koulu

STEAM – opiskelua hyödyntävä Unelmien oppimaisema Jokipuiston koulussa

    • Science
    • Technology
    • Engineering
    • Arts
    • Mathematics

Matikkalähtöistä, oppiainerajat ylittävää, oppilaan osallisuudesta, yhteistyöstä ja ongelmanratkaisusta kumpuavaa yhteisöllistä ja eheyttävää oppimista.

Ryhmäongelmanratkaisumenetelmällä elämänikäiseen oppimiseen. Yhdessä tekemällä oppiminen – tiedon rakentelu.

Luodaan mallia STEAM-opiskelun juurruttamiseksi koulutyöhön.

Tutkitaan, heittäydytään, kokeillaan ja huolehditaan sekä aineellisen ympäristön, että asenneympäristön kehittymisestä. Sipoo-näkökulma.

Aihe

   • Miten tehdään aiheen valinta siten, että siinä yhdistyy oppilaiden osallisuus, OPS ja ajankohtaisuus / sidoksisuus oikeaan elämään?
   • Miten muodostetaan osaamisen tasoon sopiva avoin tehtävä?

Välineet ja ympäristö

   • Miten muodostetaan oppimista ja osallisuutta parhaiten tukevat ryhmät?
   • Miten huolehditaan viihtyvyydestä ja valinnan mahdollisuuksista vastuuta tukien?
   • Miten turvataan kaikille riittävät tiedot ja taidot tehtävien ratkaisemiseen?
   • Miten opitaan luottamaan oppilaan omaan käsitteenmuodostukseen vs. ”opettaminen”?
   • Minkälaisia ovat parhaat kaluste- ja välineratkaisut ajatellen monimuotoisuutta ja mobiiliutta?
   • Miten osaamista ja oppimista voi ja kannattaa jakaa – virtuaaliset, avoimet foorumit?

Yhteistyö ja asiantuntijuus

   • Miten vahvistetaan jokaisessa olevaa asiantuntijuutta?
   • Miten opitaan käyttämään kotijoukkojen asiantuntijuutta paremmin hyväksi?
   • Miten saada koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen näkyväksi ja arvokkaaksi?
   • Miten jaetaan osaamista ja mistä etsitään osaamista –oppimisen kohteeksi!

Miten kehitetään?

   • Koulun aikuisten tiimien vahvistaminen
     • Kaikille tiimeille tiimipäivä, toiminnallista tekemistä, keskustelua, liikkumista, poissa arjen kouluympäristöstä
   • Oppilaiden yhteistyötaitojen vahvistaminen
     • Teemaviikko vuorovaikutustaidoista

Koulutukset

   • Benchmarking, kohdennetut koulutukset, koko henkilöstön koulutus (menetelmätyöpaja, kysymystyöpaja, välinetyöpaja)
   • Oppilaille: teatteriesityksen ja työpajojen kautta sosiaalisen median vuorovaikutusta

Huomio ympäristöön

   • Kysely kaikille fyysisestä- ja toimintaympäristöstä
   • Portaikkojen räsymattomaalaus, kiipeilyseinä, UpIs-tuolit yms/tms.
   • Koulun sisäinen benchmarkaus – Making Our World
   • Konkreettiset välineet

Budjetti

Kuvassa oppilaat projektin tuoksinnassa.

Projektin tavoite

- kehittää matematiikkalähtöistä, oppiainerajat ylittävää, oppilaan osallisuudesta, yhteistyöstä ja ongelmanratkaisusta kumpuavaa yhteisöllistä ja eheyttävää oppimista

- kehittää ryhmäongelmanratkaisumenetelmää elämänikäisen oppimisen tukemiseen

- kehittää käytänteitä yhdessä tekemällä oppimiseen

- oppilaiden osallisuuden lisääminen, yhteistyötaitojen vahvistaminen

- koulun aikuisten tiimien vahvistaminen: tiimipäivät

- STEAM-opiskelun juurruttaminen

Miten tavoite toteutui? 

Tavoitteet toteutuivat varsin hyvin. Jokainen koulun luokka oli projektissa jollain tavalla mukana. Yhdessä tehtiin ja toimittiin niin koulun sisällä kuin ulkonakin. Yhteistyötä ja oppitunteja pidettiin kaiken kaikkiaan n. 70. Lopputuotos, aikakone, valmistuu viikolla 20 ja 27.-28.5. on koululla avoimet ovet illalla, jolloin vanhemmat voivat tulla tutustumaan aikakoneeseen.

Toteutuneet hankinnat (summat myös) 

Yhteensä: 3460 € hankkeesta. Ipadit 10 kpl.

Lisäksi koulun kustannuspaikasta Ipadit 10 kpl (3460 €)

Henkilökunnan tiimipäivät (1200 €)

Teemaviikkovieras (0 €)

Teatteriesitys (800 €)

Omat koulutukset/suunnittelukokoukset (100 €)

Räsymattomaalaus (500 €).