Arkkitehtuurin aikakone

talman koulu

Projektin tavoite 

Arkkitehtuurin aikakone projektin keskeisenä ideana oli toteuttaa Talman koulussa monialainen oppimiskokonaisuus, jossa tutkitaan Sipoon eri aikakausia kokemuksellisesti ja saavuttaa ymmärrys millaista elämä oli ennen ja millaista se voisi olla tulevaisuudessa. Aikakausiin perehdyttiin tutkimalla, havainnoimalla ja rakentamalla: Keskeisenä ideana oli mm. aikakoneen rakentaminen, johon liittyen koululuokat tekivät pienoismalleja eri aikakausista esihistoriasta tulevaisuuteen.

Arkkitehtuurin aikakone-projektin aikana Talman koulun luokat perehtyivät Sipoon esihistoriaan kokemuksellisesti koulun viereisessä metsässä rakentamalla mm. kotia, opettelemalla erilaisia tulen sytytys tekniikoita, tekemällä piikivisiätyökaluja sekä maalamalla kalliomaalauksia itsetehdyllä punamultavärillä. Samalla opittiin yhdessä tekemisen taitoja, luonnon havainnointia ja erilaisten materiaalien käyttöä.

Arkkitehtuuri toimi kattavana teemana koko projektin aikana. Osa luokista mietti millaista arkkitehtuuria Talmassa olisi lähitulevaisuudessa ja millainen olisi lähitulevaisuuden koulu. Toiset miettivät Sipoon tulevaisuutta satojenvuosien päähän, monien mielessä Sipoo näyttäisi osalta suurkaupunkia pilvenpiirtäjineen, toisten rakentaessa luontoa ympärillään pitäviä kyliä. Oppilaiden ideoista syntyi hienoja pienoismalleja ja tarinoita.

Muutama luokka tutki aikakonetta pohtien aikamatkaamisen haasteita sekä opetteli arkkitehtuuripiirtämisen tekniikoita suunnitellessaan aikakoneita. Suunnitelmien pohjalta rakennettiin 3x3m kokoinen aikakone geodeettisen kupolinmuotoon.

Aikakoneen sisältä voi nähdä kaikki oppilaiden tekemät eri aikakausiin liittyvät pienoismallit esihistoriasta tulevaisuuteen erilaisten ikkunoiden kautta. Lisätietoa ja tarinoita malleista saa ikkunoiden vieressä olevista QR-koodeista. Aikakoneen on tarkoituksena myös lähteä kiertämään myös muihin Sipoon kouluihin ja täydentää siten aikakoneen näkymiä menneeseen ja tulevaan.

Miten tavoite toteutui? 

Tavoitteet toteutuivat varsin hyvin. Jokainen koulun luokka oli projektissa jollain tavalla mukana. Yhdessä tehtiin ja toimittiin niin koulun sisällä kuin ulkonakin. Yhteistyötä ja oppitunteja pidettiin kaiken kaikkiaan n. 70. Lopputuotos, aikakone, valmistuu viikolla 20 ja 27.-28.5. on koululla avoimet ovet illalla, jolloin vanhemmat voivat tulla tutustumaan aikakoneeseen.

Toteutuneet hankinnat (summat myös) 

Henkilöstömenot n. 2000 euroa (Janne Inkeroisen opetustunneista)

Laitehankinnat n. 2240 euroa (8 iPadia)

Palvelut n. 900 euroa opastuksia retkillä (mm. Tuusulan rantatiellä ja Turussa Aboa Vetus)

Matkakulut 500 euroa Turku-retki

Yhteensä käytetty: n. 5640 euroa 6180 eurosta

Kalliomaalaukset

Piikiviset työkalut

Tulevaisuusnäkymä

Geodeettisen kupolin rakennus

Geodeettisen kupolin rakennus

Tulevaisuusnäkymä