susi liikkeessä

vargen i rörelse

Tavoitteemme: 
  • Aktiivisemmat oppitunnit ja välitunnit, aktiivisempi oppija
  • Kouluttaa opettajia ymmärtämään liikkumisen merkityksen hyvinvoinnin perustana.
  • Lisätä viihtyisyyttä ja liikkumisen mahdollisuuksia kouluissa.
  • Vähentää istumista ja lisätä liikettä.
  • Vahvistaa oppilaiden fyysistä ja henkistä terveyttä.
  • Luoda oppilaille mahdollisuus löytää liikkumista ylläpitäviä arkisia toimia ja harrastuksia.
  • Luoda oppilaille vahva ja myönteinen mielikuva liikunnallisesta elämäntavasta.
Vårt mål: 
  • Mer aktiva lektioner och raster, aktivare elev.
  • Utbilda lärare för att förstå betydelse av motion som grund för välbefinnande.
  • Öka behaglighet och möjligheter till motion i skolorna.
  • Minska sittandet och öka motion.
  • Stärka elevernas fysisk och psykisk hälsa.
  • Ge eleverna möjligheter att hitta vardagliga aktiviteter och aktiviteter som upprätthåller motion.
  • Ge eleverna en stark och positiv bild av sportig livsvana.

Toimet - Åtgärder

1. Koordinointi ja nykytilan arviointi

KAIKKI mukana olevat koulut ovat toteuttaneet nykytilan arvioinnin. Arviointi tehtiin hankkeen alussa syksyllä 2017.

Mukana hankkeessa on ollut kaikki Sipoon kunnan koulut eli 15 koulua. Hanketta on koordinoinut Leppätien koulun rehtori Ann-Sofi Pitkänen ja erityissuunnittelija Juhani Kärki koulutuspalveluista.

2. Koulutus kaikille opettajille.

Hankkeen aikana on toteutettu Liikkuva koulu -työpajoja kouluilla. ESLU:n Sari Sivonen on ollut ensin rehtoriin yhteydessä hyvissä ajoin ennen koulutusiltapäivää. Koulutuksiin on osallistunut n. 100 opettajaa eli 30 % koko kunnan opettajista. Mukana on ollut sekä aineen- että luokanopettajia eri luokka-asteilta.

Työpajojen lisäksi olemme järjestäneet erilaisia toiminnallisuutta opetuksessa lisääviä koulutuksia. Kiky-päivässämme 7.10.2018 oli valittavana useita toiminnallisuutta edistäviä koulutuksia, mm. “Toiminnallinen ja aktivoiva opetus, vetäjänä Johanna Berlin”. Oppilaille ja koulujen Liikkuva tiimeille järjestettiin Liikkuva koulu –seminaari, jossa pääpaino oli välkkäritoiminnan käynnistämisessä ja oppilaan osallistuminen keskiössä. Päivän kouluttajina toimivat Sari Sivonen ja Charlotta Bruncrona.

3. Oppilaskunnan osallistuminen.

Arviointi koulun nykytilanteesta ja koulukohtainen suunnitelma on tehtiin lokakuussa 2017 koulun oppilaskunnan kanssa. Samassa oppilaskunta kirjasi toivomansa liikkumista edistävät välinetoiveensa. Näiden pohjalta hankittiin koko kuntaa palvelevia Liikkuvia-laatikoita, joissa välineet voidaan tilata kaikkiin kouluihin kätevästi ja helposti.

4. Tutorit auttavat

Oppilaskunnan ja opettajien luomat suunnitelmat jalkautettiin käytäntöön opettajien ja tutorien tuella. Tutor-toimintaa vahvistetaan jatkohankkeen aikana merkittävästi vuoden 2018 lopulla.

5. MUN MIELI-sovellus

Oppilaiden hyvinvointia kartoitetaan digitaalisen Mun Mieli-sovelluksen avulla. Oppilaat ryhtyvät käyttämään kaikilla kouluilla aluksi suomenkielistä versiota. Ruotsinkielinen versio luodaan yhteistyössä Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja SMTS:n kanssa. Sovellus valmistui keväällä 2018 Android-kauppaan. iOS-versio odottaa hyväksyntää.

6. Oppilaille välkkärikoulutus (Emäsalo)

Oppilaille ja koulujen Liikkuva tiimeille järjestettiin Liikkuva koulu –seminaari, jossa pääpaino oli välkkäritoiminnan käynnistämisessä ja oppilaan osallistuminen keskiössä. Päivän kouluttajina toimivat Sari Sivonen ja Charlotta Bruncrona. Tapahtuma järjestettiin Emäsalon Seikkailulaaksossa, jossa päivään kuului myös seikkailukoulutus Seikkailulaakson omien kouluttajien toimesta

7. Päivitetään koulujen perusliikuntamateriaalit

Koulut saivat käyttöönsä pienen koulukohtaisen oppilasmäärien mukaan jyvitetyn materiaalirahan, jolla koulut saivat päivättää perus liikuntavälinevarastoaan.

8. Yhteinen materiaalipankki

Välineitä lainataan kaikille kouluille Liikkuva-laatikoissa. Nämä on hankittu oppilaiden toivomuksien mukaisesti.

Seuraavia välineitä on hankittu:

   • Sirkusvälineitä
   • Lippujalkapallo 2 settiä
   • Puujalat 300 paria
   • Omnikin Pro 2 settiä
   • Softpolo 3 settiä
   • Tarrapallo 2 settiä
   • Bumball M, Bumball (S)
   • Brettball
   • Tagball lk 1-4
   • Speedminton
   • Kinball 2 settiä
   • Nuijapallo (isot koulut), Nuijapallo (pienet koulut)
   • Frisbeegolf (Discgolf kori Innova Travelr 12 kpl + 40 kpl kiekkoja)
   • Välituntipihoille 7 kpl pingispöytiä

Lisäksi kouluille hankittiin seuraavia digivälineitä liikkumisen edistämiseksi:

   • 6 kpl Garmin VivoSport ja Vivomove aktiivisuusrannekkeita oppilashuoltoryhmien käyttöön, oppilaiden aktiivisuutta ja unen laatua mittaamaan.
   • 4 kpl Polar A370 aktiivisuusrannekkeita yläkoulujen liikuntaryhmien käyttöön ja lisäksi 10kpl "reksi juoksee oppilaiden kanssa" -projektiin (KVS).
   • 30 kpl - Polar GoFit -oppilaitospaketti sykemittaukseen ja aktiivisuuden seurantaan, lisäksi digilisenssi.
   • 3 kpl PlayStation 4 Pro VR + tanssi- ja laulupelit.
   • 7 kplPlayStation 4 Pro + tanssi- ja laulupelit.
   • 5 kpl Nintendo Switch + tanssipelit.
   • Lisäksi Action track -paikkatietopeli, vuoden 2018 lisenssi.
   • Seppo.io > 50kpl opettajalisenssejä käytössä.

9. Ideoiden aarrearkku -> Toimintaa opetukseen SIVUSTO

Luotiin toiminnallisten sisältöjen jakamiseksi ja kehittämiseksi yhteinen innovointialusta keskustelua varten ja web-alusta, jossa ideoiden kirjaaminen ja jakaminen on helppoa ja vaivatonta.

10. Arviointi lokakuussa 2018.

Tavoitteena on tehdä liikunnan lisääntyminen ja hyvä kehitys näkyväksi. Arviointi toteutetaan syksyllä 2018. Arvioinnin kouluilla suorittaa oppilaskunta.

11. Esillä

Susi liikkeessä -hankkeen toimet ovat olleet esillä verkkosivullamme osoitteessa edu.sipoo.fi. Myöskin Sipoon koulutuspalveluiden aktiivinen facebook-sivusto on jakanut tiedotteita tapahtumista

12. Sipoonkorpi tutuksi

Kaikki sipoolaiset 5., 7. ja 8. luokkien oppilaat vierailevat Sipoonkorvessa lv 2019-20 aikana.

(Video alla)

TutoreriSibboStorSkog.MP4

Alueelliset Liikkuva koulu -seminaarit:

Etelä-Suomen AVIn alueella järjestetään opettajille, rehtoreille ja hankekoordinaattoreille suunnattuja koulutusseminaareja nyt syksyllä. Kaikissa seminaareissa on suurin piirtein sama sisältö, eli ei kannata moneen osallistua. Sisällöt on rakennettu siten, että voi osallistua myös ainoastaan yhdelle päivälle. Lisätietoja seminaareista aluejärjestöiltä.

Lisätietoja hankkeesta - Tilläggsinformation om projektet

Ann-Sofi Pitkänen, Sipoon kunnan Liikkuva koulu-koordinaattori, Leppätien koulun rehtori.

Juhani Kärki, Erityissuunnittelija, Sipoon kunta


 • Sipoon kunta on saanut AVI:lta avustusta hankkeeseen 34.000€ (oma osuus 50% eli 34.000€). Käyttöaika 1.8.2017 - 30.7.2018. Avustus koskee perusopetusta. Projektikoodi: 1390.
 • Sipoon kunta on saanut AVI:lta avustusta hankkeeseen 40.000€ (oma osuus 50% eli 40.000€). Käyttöaika 1.8.2018 - 30.6.2019. Avustus koskee perusopetusta. Projektikoodi: 1415.