UNDP SOSYAL İNOVASYON

DESTEK PROGRAMI


Programın değerlendirme süreci tamamlanmış olup seçilen çözümler açıklanmıştır. 11 Mart 2021'de gerçekleşen ödül törenini izlemek için buraya tıklayınız.

Program dışı kalan tüm başvurulara temel geri bildirim verilmeye başlanmıştır. Geri bildirimler aşamalı olarak gönderilmektedir.


Programın Amacı

UNDP Sosyal İnovasyon Destek Programı, UNDP Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı'nın (Accelerator Lab) kentteki sosyal sorunlara daha etkin, sürdürülebilir, kapsayıcı ve adil çözümler geliştirmek amacıyla başlattığı bir destek programıdır. Program, kadınların inovasyon potansiyelini ve gücünü açığa çıkarmaya, harekete geçirmeye ve desteklemeye odaklanmıştır.


Programın sosyal etki hedefleri; sosyal inovasyon farkındalığı ve kültürünü yaygınlaştırmak, yenilikçi düşünmeyi ve işbirliğini teşvik etmek, sistem seviyesinde düşünmeye yönlendirmek, iyi çözümleri görünür kılmak ve yaygınlaştırmak, beklenmedik aktörlerin çözümleri için alan açmak ve yenilikçi çözümlerin hayata geçirilmesine destek olmaktır.

sosyal İnovasyon nedİr?

Bu destek programı çerçevesinde sosyal inovasyon, “bir toplumsal soruna yönelik geliştirilmiş, mevcut çözümlere oranla daha etkin/etkili, daha sürdürülebilir veya daha adil ya da yepyeni ve uygulanabilir çözüm” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede sosyal inovasyonlar aşağıda listelenen şekillerde ortaya konabilir:

 1. bir iyileştirmenin ya da yeniliğin yaratılması için tasarlanan:

 • ürünler

 • hizmetler

 • modeller (yeni değer yaratma modelleri)

 • teknolojiler (yeni ürün ve hizmetlerin yaratılması ya da belirli hedeflere ulaşmak için kullanılan teknikler, beceriler, yöntemler ve süreçlerin toplamı)

 1. bir iyileştirmenin ya da yeniliğin yönetilmesi için tasarlanan:

 • örgütlenme biçimleri

 • süreçler

 • toplumsal ilişki ve etkileşimler

 • idari araçlar ya da politika araçları


kİmler baŞvurabİlİr?

Programa, bireyler, tüzel kişiliğe sahip olmayan grup ve ekipler, tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlar (kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum sektörü, sosyal girişimler), ağlar, platformlar ya da ortaklıklar başvurabilirler.


Programın ana hedefi kadın liderliğinde yeniliği desteklemektir. Ekip başvurularında, ekiplerin hem kadın liderliğinde hem de çoğunluğu kadınlardan oluşacak şekilde yapılandırılması gerekmektedir, bireysel olarak ise sadece kadınlar başvurabilir.


Diğer ön koşullar için lütfen Program Rehberi’ni okuyunuz.

ÖNEMLİ TARİHLER

 • Çağrının açılması | 28 Aralık 2020 Pazartesi

 • Bilgilendirme webinarları | 5 Ocak 2021 Salı & 15 Ocak 2021 Cuma

 • Son başvuru tarihi | 25 Ocak 2021 Pazartesi saat 23:59

 • Öz değerlendirme testlerinin teslimi | 31 Ocak 2021 Pazar

 • İlk tur mülakatlar | 5-15 Şubat 2021

 • Final mülakatları | 25 Şubat - 5 Mart 2021

 • Kazanan çözümlerin duyurulması ve ödül töreni | 11 Mart 2021

saat 14:00 - 15:30

 • Seçilen çözümlere destek süreci | Haziran 2021 - Haziran 2022

PROGRAM ORTAKLARI

Yürütücüler

UNDP Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı (Accelerator Lab)

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı ve demokratik yönetişim, iklim değişikliği ve çevre öncelikleri kapsamında pratik çözümler üretmeyi hedefleyen uluslararası bir kuruluştur.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Uygulayıcı Ortaklar

İstasyonTEDÜ

İstasyonTEDÜ TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi, sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik ekosistemini geliştirmek üzere çalışan ve sosyal fayda odaklı aktörleri bir araya getiren çok işlevli bir ortak üretim alanıdır.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Uçan Süpürge Vakfı

Uçan Süpürge Vakfı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesine yönelik feminist düşünce, eylem ve politikaların yaygınlaştırılması için çalışan; bu doğrultuda ulusal ve uluslararası örgütlenme girişimlerini destekleyen ve alanın bilgisini özgün araştırmalarla zenginleştirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.


Ekosistem Ortakları

imece

Imece, toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek üzere bir araya gelen birey ve kurumları desteklemeyi amaçlayan bir sosyal inovasyon platformudur.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Impact Hub İstanbul

Impact Hub İstanbul, sosyal etki odaklı yaratıcı insanları güçlendirmeyi amaçlayan üyelik tabanlı bir ortak çalışma alanıdır.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.


ORIGINN

Originn öğrenme, keşfetme ve araştırmaya dayalı yeni kavramlar üretmeyi, ölçeklenebilen sistemler kurmayı, insan odaklı mekanlar tasarlamayı ve birlikte üretimi teşvik eden hareket kabiliyeti yüksek bir ortak çalışma alanıdır.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.