Un món de fongs

Durant aquestos dies anirem endinsant-nos en l'increïble món dels fongs. Descobriràs que els fongs no només són els bolets que coneixes sinó un conjunt d'éssers activitat de la qual és silenciosa i molt important per al nostre ecosistema i per la nostra societat. Per la qual cosa et convido a que al final d'aquest projecte sigues capaç de contestar a aquesta pregunta:

Quin és el paper dels fongs en l'ecosistema i la nostra societat?Caldrà fer tres grups de treball per desenvolupar un treball d'investigació sobre els diferents camps del desenvolupament humà. Per la qual cosa caldrà fer una presentació al final del projecte i cada grup haurà de presentar el seu quadern de seguiment.