Un món de fongs

Durant aquestos dies anirem endinsant-nos en l'increïble món dels fongs. Descobriràs que els fongs no només són els bolets que coneixes sinó un conjunt d'éssers activitat de la qual és silenciosa i molt important per al nostre ecosistema i per a la nostra societat. Per la qual cosa et convido a que al final d'aquest projecte sigues capaç de contestar a aquesta pregunta:

Quin és el paper dels fongs en l'ecosistema i en la nostra societat?

Caldrà fer tres grups de treball per desenvolupar un treball d'investigació sobre un tipus de fong i realitzar un estudi sobre la vida d'un fong. Per la qual cosa caldrà fer una presentació al final del projecte i cada grup haurà de presentar el seu quadern de seguiment.