AKTUÁLNĒ:

Poslední pacienti na vyšetření se registrují půl hodiny před koncem ordinační doby, neurčí -li vyšetřující lékař jinak

Od 1. 4. 2022 prodlužujeme ordinační dobu ve čtvrtek a v pátek takto:

pondělí 8.00-10.30

úterý 16.00-17.30

středa 8.00-10.30

čtvrtek 10.30-12.00 13.00-15.00

pátek 8.00-11.00 13.00-15.00


Pacienti mohou přicházet na vyšetření bez objednání, se žádankou.

Případné dotazy na tel. 605 291 307 a 737 066 471.

Vyšetření kyčelních kloubů dle rozpisu, ve 14denních intervalech, vždy od 8.00 do 10.00 hodin.
Termíny: 11.6. , 25.6. 7.7. čtvrtek 8.00-10.00 , 23.7. , 6.8. , 20.8. , 10.9.

Prosíme o dodržení času, na vyšetření se není nutné objednávat.

Vyšetřuje MUDr. Pavlína Hodíková a MUDr. Jana Mašková

Nadále platí tato omezení, že novorozenci a kojenci mohou přijít, vždy jen s jedním rodičem.

Případné dotazy na tel. 605 291 307 a 737 066 471.

Spektrum vyšetření ordinujících lékařů

MUDr. Adamová , MUDr. Bártová - UZ dutiny břišní, hrudníku, krku, štítné žlázy, ortopedické indikace, dopplerovská vyš. (bez intrakraniál. doppler vyš.), měkké tkáně včetně prsů (bez orbit)

MUDr. Mašková - UZ dutiny břišní, hrudníku, krku, štítné žlázy, dopplerovská vyš. (bez intrakraniál. doppler vyš.), ortopedické indikace, měkké tkáně