AKTUÁLNĒ:

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN V PÁTEK: 14,00-16,30

PLATNÉ OD 14.5.2021


vyšetření kyčelních kloubů: 22.5.2021, 5.6.2021,19.6.2021, 10.7., 24.7.

Ordinační doba :

pondêlí 8.00-10.30

úterŷ 16.00-17.30

středa 8.00-10.30

čtvrtek 8.00-10.30

pátek 14.00-16.30

Pacienti mohou přicházet na vyšetření bez objednání, se žádankou.

Případné dotazy na tel. 737 962 392 nebo 605 291 307 a 737 066 471.

Vyšetření dětských kyčlí v termínech dle rozpisu ve 14denních intervalech.

Vyšetření dětských kyčlí v sobotu od 8.00 do 10.00 hodin, prosíme o dodržení času,
na vyšetření se není nutné objednávat.

Vyšetřuje MUDr. Pavlína Hodíková a MUDr. Jana Mašková

Nadále platí tato omezení:

novorozenci a kojenci mohou přijít, vždy jen s jedním rodičem.

Vstup bude korigován, vždy maximálně 4 v čekárně a vyšetřovně.

Očekáváme pochopení a spolupráci.

Spektrum vyšetření ordinujících lékařů

MUDr. Adamová , MUDr. Bártová - UZ dutiny břišní, hrudníku, krku, štítné žlázy, ortopedické indikace, dopplerovská vyš. (bez intrakraniál. doppler vyš.), měkké tkáně včetně prsů (bez orbit)

MUDr. Mašková - UZ dutiny břišní, hrudníku, krku, štítné žlázy, dopplerovská vyš. (bez intrakraniál. doppler vyš.), ortopedické indikace, měkké tkáně