Uitpraatbank

Op onze scholen staat een bank waar de leerlingen conflicten kunnen uitpraten.

Het zijn de leerlingen zelf die om zo’n plekje gevraagd hebben.

Soms gingen deze ruzies over in pesten of werden ruzies uitgepraat op de gang of speelplaats, maar misten de leerlingen de nodig privacy.

Alle leerlingen weten nu dat ze de kinderen op de bank met rust moeten laten.

De bank wordt dan ook door groot en klein gebruikt, van discussies over het bouwen van het kamp tot ernstigere meningsverschillen.


Elke klas heeft ook een miniatuurbankje in de klas. Daarmee waken de juffen en meesters erover dat er ook tijdens de rest van het schooljaar niet gepest wordt.

Elke week wordt in de klas besproken of er gepest werd in de klas. Werden ruzies uitgepraat en werd er niet gepest dan wordt dit op het bankje aangeduid. Na een vooraf afgesproken pestvrije periode volgt een beloning voor de klas.

Dit kan extra hoekenwerk of speeltijd zijn, maar wordt door de leerkracht bepaald.


Minder ruzies zullen we niet hebben op school, maar deze zullen nu vlugger worden opgelost.

We willen immers dat alle leerlingen zich goed voelen op onze school.

2018 Move tegen pesten

Ook dit schooljaar blijven we aan pesten veel aandacht schenken.

Vrijdag dansten we samen de move tegen pesten

Media

Ook AVS is nieuwsgierig naar onze uitpraatbank.

Klik op de foto hieronder om de video-reportage te bekijken.

Minibankje in de klas

Elke klas heeft ook een miniatuurbankje in de klas. Daarmee waken de juffen en meesters erover dat er ook tijdens de rest van het schooljaar niet gepest wordt.

Elke week wordt in de klas besproken of er gepest werd in de klas. Werden ruzies uitgepraat en werd er niet gepest dan wordt dit op het bankje aangeduid. Na een vooraf afgesproken pestvrije periode volgt een beloning voor de klas.

Toch tof om een pestvrije klas te zijn!

Ook cyberpesten wordt op onze school niet getolereerd en in de klas besproken.

Deze posters hangen op onze school om de leerlingen blijvend te informeren.

Op onze school hangt de aanpak sterk af van wat is gebeurd en van de betreffende leerlingen (leeftijd, karakter, bereidheid tot gesprekken en aanpakken van het probleem,...).

Toch denken we te mogen stellen dat wij vooral veel belang hechten aan het stoppen van het pestgedrag en verder gericht opvolgen van ALLE betrokken leerlingen. Dit om ervoor te zorgen dan de problemen zich niet herhalen. Open communicatie met de kinderen (vertrouwen leerkracht-leerling), tussen de kinderen onderling en met de ouders van de betrokkenen is daarbij heel belangrijk.

maart 2017 : Infoavond voor de ouders rond cyberpesten


februari 2015 Spelletjesnamiddag rond "Wij kiezen kleur tegen pesten"

Klik op de foto om meer foto's te zien.

februari 2014 : ganzenbordspel "Wij kiezen kleur tegen pesten"

Klik op de foto om meer foto's te zien.

Wij kiezen kleur tegen pesten 2013

Wij kiezen kleur tegen pesten 2012