Op zoek naar meer uitdaging ...

Waarom Uitdagend leren?

Nederland heeft een goed onderwijssysteem. Dat blijkt al jaren uit vergelijkende onderzoeken. Maar er zijn ook wel zorgpunten. Met name als het gaat om leerlingen die meer uitgedaagd moeten worden dan in de meeste scholen gebeurt.

Twee soorten leerbehoeften

Geen kind is hetzelfde en leerbehoeften verschillen. Bij mindere snelle doorstromers is het zaak om ze voldoende ondersteuning te geven bij het leren. Anders gaan ze de doelen niet bereiken. Bij snellere doorstromers is die zorg minder groot. Zij moeten juist niet teveel aan het handje genomen worden en hebben behoefte aan uitdaging.

Goed onderwijs aanbieden kan op vele manieren, maar het belangrijkste is om het aan te laten sluiten bij de leerbehoeften van het kind waar het om gaat.

Aanpak

Vooral voor de snellere doorstromers is een aanpak ontwikkeld die meer uitdaging biedt en beter past bij het leren in de 21e eeuw. Deze aanpak wordt op deze site verder toegelicht.