La UEC de la Vila de Puigcerdà


Què és la UEC?


 • La UEC és una Unitat d'Escolarització Compartida entre l'Institut Pere Borrell i l'Ajuntament de Puigcerdà.
 • El servei d'atenció educativa complementària en UEC s'adreçarà a l'alumnat d'entre 14 i 16 anys, i/o extraordinàriament fins a 18 anys.
 • La intenció de la UEC és donar resposta a una necessitat real, la de proporcionar una proposta educativa adaptada a un col·lectiu de joves que presenten fracàs escolar, greus retards en l'aprenentatge, dificultats de comportament, trets d'inadaptació social i/o absentisme. La UEC millora les competències dels alumnes amb dificultats per adaptar-se a l'entorn escolar, ja sigui per problemes de comportament i/o aprenentatge. També ofereix un seguiment personalitzat i d'acompanyament acadèmic, social i personal.
 • La UEC de Puigcerdà ofereix la possibilitat de seguir l'etapa d'ESO a un grup reduït d'alumnes, d'acord amb la corresponent adaptació curricular grupal, així com els plans individualitzats per a cada alumne.
 • Actualment, la UEC de Puigcerdà disposa de 9 places.
 • Les activitats que s'imparteixen a la UEC tindran com a referent últim els objectius generals de l'etapa d'educació secundària obligatòria, ajustades a les característiques i als coneixements de l'alumnat, i tindran preferentment un caràcter globalitzador i d'aplicació pràctica; a més, tindran en compte la promoció d'habilitats que facilitin la inserció social i laboral. Així mateix, aquesta UEC prioritzarà les activitats que promoguin l'adquisició de les habilitats necessàries per a la readaptació de l'alumnat al medi escolar ordinari.
 • Aquest recurs educatiu empra una metodologia de treball manipulativa i activa, basada en la rotació de tallers emmarcats en àrees de coneixement i programats per vehicular els aprenentatges bàsics i fonamentals de les diverses àrees, prioritàriament les instrumentals, de manera globalitzada.
 • En acabar l'etapa de la UEC, els alumnes reben una acreditació d'escolarització, pròpia de la UEC, i a més, si han assolit els objectius establerts i han aprovat les competències bàsiques referents a quart d’ESO corregides pel professorat de l’Institut, obtenen el títol de Graduat en Educació Secundària.

OBJECTIUS DE LA UEC


 • L'objectiu principal és oferir als alumnes la possibilitat de promocionar-se, tot afavorint l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa, tant en l'àmbit personal i social, com acadèmic i laboral.
 • Afavorir els nostres hàbits tant d'estudi com d'aprenentatge, és a dir, si abans ens costava més estudiar per un examen, fer els deures, estar atents a classe, etc. ara tenim una mica més de facilitat a l'hora de fer aquestes tasques escolars.
 • Facilitar els mètodes d'estudi. Nosaltres som un grup reduït de 6 alumnes amb un horari adaptat i una responsable del recurs educatiu que imparteix totes les assignatures.
 • Trobar un ofici que ens agradi, per això fem els tallers ocupacionals tant a la nostra aula de la UEC com a empreses i/o fundacions externes, i això ens ajuda a fer-nos una idea del que ens agradaria fer al llarg de la nostra vida i formar-nos com a adolescents.
 • Treure'ns el graduat de l'ESO, amb el nostre esforç durant tot l'any, i amb l'ajut de la nostra responsable. Per aconseguir el graduat de secundària, hem d'aprovar l'avaluació de la UEC i, a més, aprovar unes competències bàsiques referents a alumnat de 4t d'ESO que fem a mig curs.

Qui som?

 • Som alumnes de l'institut Pere Borrell que per problemes socials i/o de conducta ens han derivat a la UEC.
 • Aquest curs hem sigut 6 alumnes a la UEC. Cinc nois i una noia, entre 14 i 16 anys.


QUÈ FEM?


 • A la UEC treballem el mateix que a l'institut adaptant el ritme al nostre aprenentatge.

És a dir, nosaltres fem el mateix que l'institut però en més temps.

 • A la UEC fem tallers ocupacionals.

Cada any fem uns tallers ocupacionals (per exemple de cuina, perruqueria, jardineria, etc.) on ens ensenyen com seria més o menys aquest ofici a la vida real i ens ajuda a decidir una mica el que volem fer en el futur.

Aquest any hem realitzat els tallers ocupacionals de jardineria, cuina, informàtica, ceràmica, costura i música.

 • Fem excursions.

La nostra responsable programa excursions que són educatives, menys la de final de curs. En aquesta ens posem tots d'acord i decidim plegats a on volem anar, amb la supervisió de la nostra tutora, l'Anna Magro, per passar-nos-ho bé.

On es troba la UEC ?

 • Durant aquest any hi ha hagut vàries ubicacions, ja que ara mateix estem instal·lats a l'auditori de l'escola de música, a l'espera que l'Ajuntament ens faci les obres del pis situat a la plaça del Call, i més concretament a l'edifici dels professors.