Од обелeживачa до читача

АКТИВНОСТИ

Активност 1: Ученици иницијативу за израду и продају обележивача за књиге како би се купила неопходна лектира представљају на седници Ученичког парламента.

Активност 2: Чланови Ученичког парламента усвајају одлуку о покретању и реализацији пројекта ,, Од обележивача до читача”.

Активностри у оквиру РАЗВИЈАЊА пројекта

Ирада обелиживача за књиге

Израда финансијског плана

Продаја производа на дечијем одељењу градске библиотеке „Доситеј Новаковић“

Набавка лектире за први и пети разред од прикупљених средстава.