กำหนดการ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2562

15 กรกฎาคม 2562

16 กรกฎาคม 2562

16-17 กรกฎาคม 2562 (การแสดงกลางคืน)

17 กรกฎาคม 2562 วันแห่เทียน

เส้นทางฉุกเฉิน

จุดบริการรถตู้ รับ-ส่ง ฟรี

URCD Smart Bus บริการ รับ-ส่งฟรี

จุดจอดรถบริเวณ กองบิน 21