ลงทะเบียนผู้ป่วยOn line หน่วยตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

(google form)

          ท่านสามารถลงทะเบียนนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ  อย่างน้อย 3 วันทำการ 

หรือหลังจากที่ได้รับการยืนยันนัดหมายผ่านระบบลงทะเบียน 

ลงทะเบียนนัดผ่าน แอปพลิเคชั่น  UBCH EASY ได้ทั้งระบบ iOS และ Andriod 

แนะนำ !! สำหรับผู้ที่เคยรับบริการที่โรงพยาบาลเท่านั้น

 เพื่อรับผลการตรวจผ่าน แอปพลิเคชั่น


กรณีที่ท่านเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลครั้งล่าสุดเกิน 5 ปีขึ้นไปหรือถ้าไม่แน่ใจ

           ให้ท่านกรอกข้อมูลในช่องยังไม่เคยมารับบริการ 

โทร 045-319684 

หรือ 045-319650 ต่อ 7522