ลงทะเบียนผู้ป่วยOn line หน่วยตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

(google form)

ท่านสามารถลงทะเบียนนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ อย่างน้อย 3 วันทำการ

หรือหลังจากที่ได้รับการยืนยันนัดหมายผ่านระบบลงทะเบียน

ลงทะเบียนนัดผ่าน แอปพลิเคชั่น UBCH EASY ได้ทั้งระบบ iOS และ Andriod

แนะนำ !! สำหรับผู้ที่เคยรับบริการที่โรงพยาบาลเท่านั้น

เพื่อรับผลการตรวจผ่าน แอปพลิเคชั่น


กรณีที่ท่านเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลครั้งล่าสุดเกิน 5 ปีขึ้นไปหรือถ้าไม่แน่ใจ

ให้ท่านกรอกข้อมูลในช่องยังไม่เคยมารับบริการ