Πανελλήνιο Γλωσσολογικό Συνέδριο

"Τζαρτζάνεια 2018"


Τύρναβος 23-24 Νοεμβρίου 2018

Θέμα του Συνεδρίου

Πολυγραμματισμοί στην εκπαίδευση: από τη θεωρία στην πράξη

Σημαντικές Ημερομηνίες:

  • Ανακοίνωση Συνεδρίου - Πρόσκληση εργασιών: 27 Φεβρουαρίου 2018
  • Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: Κυριακή 6 Μαΐου 2018
  • Ενημέρωση για Αποδοχή Εργασιών: 15 Σεπτεμβρίου 2018
  • Ανακοίνωση προγράμματος: 30 Οκτωβρίου 2018
  • Διεξαγωγή Συνεδρίου: 23-24 Νοεμβρίου 2018