Työterveysneuvottelu

Työterveysneuvottelu

Työterveysneuvottelulla on monta nimeä: työterveyshuoltoneuvottelu, työkykyneuvottelu, kolmikantapalaveri, verkostopalaveri, verkostoneuvottelu

Työterveysneuvottelun tarkoitus on tukea työntekijän työkykyä. Siihen osallistuvat työntekijä, työnantaja ja työterveyshuolto. Työntekijän toiveesta neuvotteluun voi osallistua myös luottamushenkilö tai työsuojeluvaltuutettu. Ennen neuvottelua työterveys tapaa työntekijän työkyvyn selvittämiseksi. Samalla sovitaan, mistä asioista voidaan puhua. Työterveysneuvottelussa keskitytään työkykyyn. Työnantaja perehtyy työpaikan tilanteeseen ja työntekijän työnkuvaan ennen neuvottelua. Neuvottelu on luottamuksellinen. Neuvottelussa voidaan sopia muutoksista työnkuvaan, aikatauluihin ja muihin järjestelyihin. Neuvottelu voidaan järjestää työterveyshuollon, työntekijän, esimiehen, henkilöstöhallinnon, erikoissairaanhoidon tai kuntoutuksen aloitteesta. Työterveysneuvottelusta kirjataan muistio.

Työterveysneuvottelu voidaan järjestää useasta eri syystä:

  • Kehitetään ratkaisu, jolla työpaikka voi tukea työntekijää jatkamaan työssä alentuneesta työkyvystä huolimatta.
  • Suunnitellaan töihin paluu pitkän sairausloman jälkeen niin, että työntekijän työkyky ei vaaraannu töihin palatessa.
  • Pohditaan ratkaisumalli, jonka avulla työnantaja voi puuttua työntekijöiden työkykyä uhkaaviin tekijöihin.
  • Pohditaan ratkaisuja työntekijän sijoittamiseksi uusiin tehtäviin, jos työntekijä ei voi jatkaa nykyisessä tehtävässään.