Työtapaturmat

Työtapaturmat

Työtapaturmiksi luokitellaan työpaikalla tai työmatkalla sattuneet tapaturmat. Tapaturmat on ilmoitettava välittömästi vakuutusyhtiölle. Jos työtapaturma on vakava (menehtyminen tai vaikealaatuinen vamma), tulee työnantajan ilmoittaa siitä välittömästi poliisille ja aluehallintoviraston työsuojeluun. Ilmoitus tulee tehdä myös tilanteissa, joissa vamman vaikausaste jää epäselväksi.

Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus hankkia työtapaturma- ja ammattitautivakuutus kaikille työntekijöille, joille työnantaja maksaa palkkaa yli 1 200 euroa kalenterivuoden aikana. Vakuutus korvaa työtapaturmasta ja ammattitaudista tai sen epäilystä aiheutuvia kuluja.

Lisätietoja: Työsuojelu, Tapaturmakustannuslaskuri, Finlex