Sairauspäiväraha

Sairauspäiväraha

Sairauspäivärahapäivä = Kelan termi työpäivälle, jona työntekijä on diagnosoitu sairauden tai vamman vuoksi työkyvyttömäksi. Kela laskee näihin myös lauantait. Sunnuntait ja muut pyhäpäivät eivät ole sairauspäivärahapäiviä.

Sairauspäivärahaa voi saada alle vuoden kestävästä työkyvyttömyydestä lääkärintodistuksella. Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuajan aikana työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus sairausajan palkkaan. Jos työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa sairauspäivärahankin ajalta, voidaan sairauspäiväraha maksaa työnantajalle. Mikäli tällöin palkka päivää kohti on pienempi kuin päiväraha, maksaa Kela palkan ja päivärahan erotuksen työntekijälle.

Hakuohje, Sairauspäivärahan määrä, Sairauspäivärahakauden laskeminen

Lisätietoja: Työnantaja, Työntekijä, Yrittäjä, Työtön, Opiskelija, Muut, Ulkomaihin liittyvät tilanteet

300 sairauspäivärahapäivän täytyttyä sairauspäivärahaa voi saada uudelleen saman sairauden vuoksi vasta, kun on ollut työkykyinen vuoden ajan. Jos palaa töihin ja työskentelee yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivää, voi saada sairauspäivärahaa vielä 50 lisäpäivältä. Uuden sairauden osalta voi saada sairauspäivärahaa, jos se ei ole aiheuttanut työkyvyttömyyttä edellisen sairauspäivärahakauden aikana.

Työkyvyttömyys vuosilomalalla? (Ammattiliitto ja työnantajakohtaisia poikkeuksia on olemassa)

  • Jos työkyvyttömyys todetaan vuosiloman aikana on työntekijällä on oikeus hakea loman siirtoa omavastuuksi laskettavan kuuden työkyvyttömyyspäivän ylittäviltä päiviltä.
  • Jos työkyvyttömyys todetaan ennen vuosilomaa voi työntekijä pyytää loman siirtoa myöhäisempään ajankohtaan. Tämä pätee myös jos jo ennalta on tiedossa työkyvyttömyyden vievä sairaanhoitojakso.
  • Oikeutta loman siirtämiseen ei ole jos työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyyden tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Lisätietoja löytyy etenkin ammattiliittojen sivuilta: www.vuosilomaopas.fi,yhteenveto.fi,tehy.fi