Osasairauspäiväraha

Osasairauspäiväraha

Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työntekijää pysymään töissä työkyvyn alentuessa sekä auttaa työntekijää kuntoutumaan takaisin täysipäiväiseksi työntekijäksi. Työaika on 40–60% verrattuna aiempaan työaikaan ja työ ei saa vaarantaa työntekijän terveyttä tai toipumista. Osasairauspäivärahan aloittaminen, kesto, työjärjestelyt, kontrollit ja päättyminen suunnitellaan työolot tuntevan lääkärin kanssa. Ennen osasairauspäivärahan aloittamista pyritään aina järjestämään työterveysneuvottelu. Osasairauspäivärahan järjestäminen on vapaaehtoista ja siihen tarvitaan sekä työntekijän, että työnantajan suostumus.

Osasairauspäivärahan hakeminen

 1. Ota yhteyttä työterveyshuoltoon.
  • Ennen osasairauspäivärahaa työntekijän on tullut olla sairauslomalla omavastuuaika.
 2. Järjestetään työterveysneuvottelu, jossa sovitaan työjärjestelyistä ja haettavan osasairauspäivärahan kestosta.
  • Haettavan osasairauspäivärahan tulee kestää 12-120 arkipäivää (sisältäen lauantait). Päivät voi laskea esimerkiksi: päivälaskurilla
  • Työaika on 40-60% vanhasta työajasta.
 3. Työnantaja ja työntekijä täyttävät Kelan SV 28 lomakkeen.
 4. Työterveyslääkäri tai työolosuhteet hyvin tunteva laatii B-lääkärinlausunnon.
 5. Osasairauspäivärahaa haetaan Kelan hakulomakkeella. Mukaan liitetään täytetty SV 28 lomakke ja B-lääkärinlausunto.
  • Työntekijä hakee osasairauspäivärahaa Kelalta, jos työntekijä saa 40–60% työajan mukaisesti palkkaa työnantajalta.
  • Jos yritys maksaa työntekijälle täyttä palkka, hakee yritys osasairauspäivärahan Kelalta.
  • Kelan maksaman osasairauspäivärahan määrä on puolet sairauspäivärahan määrästä. Voit käyttää apuna Kelan laskuria.

Sairastuminen osasairauspäivärahan aikana

  • Jos työntekijä sairastuu osasairauspäivärahan aikana, siirtyvät osasairauspäivärahapäivät sairauslomajakson ajalta eteenpäin.
  • 120 päivän täyttymisen jälkeen voi saman sairauden osalta saada osasairauspäivärahaa vasta, kun on ollut yhtäjaksoisesti vuoden ajan työkykyinen.
  • Jos työntekijä palaa työhön, voi työntekijä saada saman sairauden osalta 30 yhtämittaisesti työskennellyn päivän jälkeen 50 lisäpäivää.
  • Osasairauspäivärahaa voi saada, vaikka enimmäismäärä sairauspäivärahapäiviä olisi käytetty.

Osasairauspäiväraha ja vuosi-/sairausloma?

 • Ei ole tarkoituksenmukaista lomailla osasairauspäivärahanaikana.
 • Jos osasairauspäivärahalla olevalle työntekijälle on myönnetty vuosilomaa, voidaan työntekijän tai työntekijän lapsen sairastuessa valita kahdesta menettelyvaihtoehdosta:
  1. Osa-aikatyösopimusta muutetaan niin, että sopimus päättyy keskeytyksen ajaksi ja jatkuu sen jälkeen. Uusi sopimus toimitetaan Kelaan. Osasairauspäivärahan maksaminen pysähtyy keskeytyksen ajaksi ja jatkuu uuden sopimuksen mukaisesti joko 0, 1 tai 10 päivän omavastuuajalla riippuen osa-aikatyöskentelyn keskeytyksen pituudesta sekä siitä, maksetaanko keskeytyksen ajalta sairauspäivärahaa.
  2. Ei tehdä muutosta sopimukseen eikä ilmoitusta Kelaan. Osasairauspäivärahan maksaminen jatkuu keskeytyksen ajan ja osasairauspäivärahapäivät kuluvat.

Ilmoita Kelaan, jos:

 • Työsopimus keskeytyy tai muuttuu
 • Työntekijä saa korvausta ulkomailta
 • YEL/MYEL-työtulo on vaikuttanut osasairauspäivärahaan ja se muuttuu
 • Työntekijä aloittaa kuntoutuksen (muun kuin Kelan kuntoutuksen)

Linkki: Kuka voi saada ja menettely mikäli on useita työpaikkoja