Omavastuuaika

Omavastuuaika

  • Omavastuuaika on sairastumispäivä + 9 arkipäivää (poislukien sunnuntait ja muut pyhäpäivät). Sairastumispäivä voi olla sunnuntai tai muu pyhäpäivä.
  • Omavastuuaika on yksi arkipäivä, jos työkyvyttömyys alkaa samasta syystä uudelleen 30 kalenteripäivän kuluessa edellisen sairauspäivärahan maksamisesta.
  • Yrittäjällä tulee olla YEL-vakuutus voimassa työkyvyttömyyden alkamispäivänä.
  • Omavastuuaikaa ei ole, jos sairauspäiväraha jatkuu heti osasairauspäivärahan tai kuntoutusrahan jälkeen.

Lisätietoja: Kela