Kuntoutus ja työkyvyttömyyseläke

Kuntoutus

Jos työntekijän vamma tai sairaus heikentää työkykyä ja tilanne uhkaa pitkittyä, selvitetään mahdollisuus kuntoutukseen. Kuntoutuksen tavoite on toimintakyvyn, työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen. Kuntoutusta varten tarvitaan lääkärintodistus. Hakemista varten kuntoutuksesta tulee olla hyötyä, hakemiselle asetettujen kriteerien on täytyttävä ja ajankohdan tulee olla sopiva. Kuntoutuksen aikana voit saada kuntoutusrahaa (ehdot, hakeminen) työpäiviltä, joina osallistut kuntoutukseen. Voit saada myös matkakorvauksia (ehdot, hakeminen).

Kuntoutusta järjestävät:

  • Kela
  • Työeläkelaitokset
  • Kunnat
  • Vakuutusyhtiöt
  • Vammaisjärjestöt

Lisätietoja: Kelan pikaopas

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus auttaa pysymään työelämässä tilanteissa, joissa pysyvästi alentunut työkyky estää nykyisen työnkuvan tekemisen tai työhön palataan pitkältä sairauslomalta eivätkä osasairauspäivärahan keinot riitä. Yleensä ensin selvitetään, voidaanko nykyisessä työssä muokata työnkuvaa sopivaksi tai vaihtaa työnkuvaa niin, että uhka poistuu. Ammatillinen kuntoutus voi olla muun muassa työkokeilu, työhönvalmennusta, koulutusta tai elinkeinotukea yrittäjyyttä varten. Ammatillisen kuntoutuksen ajalta voi saada kuntoutustukea, jolloin toimeentulo on parempi kuin työkyvyttömyyseläkkeellä. Työelämän jatkuessa myös eläkkeesi karttuu pidempään.

Ammatillista kuntoutusta järjestää tilanteesta riippuen: Työeläkevakuuttajat, Kela, tapaturma ja liikennevakuutuslaitokset ja kunnat.

Työntekijä voi hakea ammatillista kuntoutusta työeläkevakuuttajalta, jos alla olevat ehdot täyttyvät:

  • Työntekijällä on ammatti ja hän on ollut työelämässä edeltävät viisi vuotta sekä tienannut näiden aikana vaaditun summan. Summan voi tarkistaa vakuutusyhtiöltä.
  • Sairaus tai vamma uhkaa aiheuttaa työkyvyttömyyden lähivuosina ja uhkaa voidaan siirtää kuntoutuksen tai koulutuksen avulla.
  • Alin vanhuuseläkeikä ei ole täyttynyt.

Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki

Ennen työkyvyttömyyseläkettä pohditaan aina ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuutta. Työkyvyttömyyseläkettä voi hakea, jos alentunut työkyky on kestänyt vähintään vuoden eivätkä hoidot, työjärjestelyt, kuntoutus tai ammatillinen kuntoutus pysty palauttamaan työkykyä. Osatyökyvyttömyyseläkettä voi hakea, jos pystyy työskentelemään kevennetyllä työmäärällä. Työkyvyttömyyseläkettä ja osatyökyvyttömyyseläkettä voi hakea myös määräaikaisena, jolloin niitä kutsutaan kuntoutustueksi ja osakuntoutustueksi.